Veilig sportklimaat in IJsselstein

Sinds vorige week hebben 11 IJsselsteinse sportverenigingen een nieuw-gecertificeerde vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze VCP moet het sporters makkelijker maken om grensoverschrijdend gedrag te bespreken. De VCP is opgeleid om te luisteren, mee te denken en weet waar ze terecht kunnen.

Afgelopen tijd is landelijk veel aandacht besteed aan dit onderwerp door grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen op de agenda te zetten. De gemeente IJsselstein is blij met de aandacht voor dit belangrijke onderwerp en wil zich samen met sportaanbieders hardmaken voor een veilig sportklimaat. Door hier continu alert op te zijn, signalen te herkennen, te melden en te bespreken houden we dit scherp.

“Een veilig sportklimaat zou vanzelfsprekend moeten zijn, zodat elke IJsselsteiner met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos moet kunnen sporten in onze stad. Op het moment dat zich een situatie voordoet waarbij iemand zich niet prettig voelt is het goed om hiervoor aandacht te hebben en dit bespreekbaar te maken. De vertrouwenscontactpersoon is hierin van onschatbare waarde. Ik ben trots op de sportverenigingen en vrijwilligers die hiermee helpen een veilig sportklimaat in IJsselstein te realiseren!”

– Wethouder Edwin Tas

In drie stappen naar een Veilig Sportklimaat

Het opleiden en aanstellen van een VCP is de eerste stap naar een veilig sportklimaat:

  1. Elke sportaanbieder beschikt over een vertrouwenscontactpersoon, vermeld op de website.
  2. Trainers en begeleiders, die met kinderen onder de achttien jaar of met kwetsbare groepen werken, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze is gratis aan te vragen op www.gratisvog.nl.
  3. Trainers en begeleiders, die met kinderen onder de achttien jaar of met kwetsbare groepen werken, verbinden zich aan de gedragscode van sportkoepel NOC*NSF door deze te ondertekenen en aan het begin van het seizoen te bespreken.

Opleiding tot VCP

Centrum Veilige Sport biedt de opleiding tot VCP aan. De opleiding duurt een dag of twee dagdelen en kan ook online gevolgd worden. Tijdens de opleiding wordt niet alleen aandacht besteed aan hoe omgegaan moet worden met meldingen. Het ontwikkelen van een preventiebeleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen is ook onderdeel van de opleiding.

Kosten en meer informatie

De opleiding is gratis voor IJsselsteinse sportverenigingen. Meer informatie over de opleiding is te vinden op www.centrumveiligesport.nl. Voor vragen kan gemaild worden naar de buurtsportcoaches van Stichting Pulse.