Onderhandse volmacht

Als u bij de Tweede Kamerverkiezingen niet zelf kunt stemmen, dan kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit IJsselstein zijn.

Beschrijving

Wat zijn de voorwaarden?

  • De gemachtigde woont in IJsselstein.
  • De gemachtigde neemt een kopie mee van het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Bij de Tweede Kamerverkiezingen mag een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) worden gebruikt dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen.
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Let op: als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, dan moet u een schriftelijke volmacht aanvragen met het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen model L8 (pdf, 33 kB).

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

  • U machtigt een kiezer in IJsselstein: vul op de achterkant van uw stempas (bij 'volmachtbewijs') de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen en onderteken deze.
  • Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) de achterkant van uw stempas ook ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
  • Geef uw omgezette stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.