Stempas

U hebt uw persoonlijke stempas thuisgestuurd gekregen. Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd.

Met uw stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal in de gemeente. Als u in een andere gemeente wilt stemmen, kunt u een kiezerspas aanvragen.

Beschrijving

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?

Wilt u stemmen voor het Europees Parlement? Heeft u de Nederlandse nationaliteit en bent u 18 jaar of ouder en heeft u geen stempas ontvangen?

Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente.

Dit kan schriftelijk via dit formulier of aan de balie van de gemeente. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot woensdag 5 juni 12.00 uur terecht.  Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Bij deze Europees Parlementsverkiezing is de dag van kandidaatstelling 23 april 2024. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.