Volmachten

U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen bij de verkiezing voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of op vakantie in het buitenland. Iemand anders voor u laten stemmen, heet machtigen. U vertelt de persoon die voor u stemt, op wie u wilt stemmen.

Beschrijving

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

Onderhandse volmacht

Als u bij de verkiezing van het Europees Parlement niet zelf kunt stemmen, dan kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit IJsselstein zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De gemachtigde woont in IJsselstein.
  • De gemachtigde neemt een kopie mee van het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Bij de verkiezing mag een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, of rijbewijs) worden gebruikt dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen.
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Let op: Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, dan moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

  • U machtigt een kiezer in IJsselstein: vul op de achterkant van uw stempas (bij 'volmachtbewijs') de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen en onderteken deze.
  • Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) de achterkant van uw stempas ook ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
  • Geef uw omgezette stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.

Schriftelijke volmacht

Als u bij de verkiezing van het Europees Parlement niet zelf kunt stemmen, kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in Nederland.
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever immers ongeldig verklaard.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van een legitimatiebewijs mee te sturen.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

Uw schriftelijke volmacht moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 vóór 17:00 uur door de gemeente zijn ontvangen. Gebruik hiervoor het formulier model L8 (pdf, 36 kB). U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in. Print het formulier uit, vul uw gegevens in en stuur dit naar:

Gemeente IJsselstein
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

Graag met vermelding van uw Burgerservicenummer.

Intrekken schriftelijke volmacht niet mogelijk

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van zijn stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. De volmachtgever kan dan niet meer zelf stemmen.