Buitenspelen van nu in IJsselstein!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen fijn en veilig kunnen spelen in een speelplek in de buurt. Het is gezond en goed voor ontwikkeling van het kind.

Beschrijving

Buiten spelen is gezond voor kinderen. Lekker met vriendjes en vriendinnetjes actief zijn in de buitenlucht is goed voor de beweging, ontwikkeling en sociale vaardigheden van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leuk en veilig kunnen spelen in een speelplek in de buurt. Daarom richten we speelplekken door de hele stad heen, opnieuw in.

Wat

IJsselstein heeft veel speelplekken. Grote en kleine speelplekken verspreid in de wijken. Die gaan we aanpakken. Het worden mooie, uitdagende en natuurlijke speelplekken. Nieuwsgierig naar het eindresultaat? Deze animatie van één minuut geeft u een vooruitblik.

Waarom

Het speelruimtebeleid van de gemeente IJsselstein was gedateerd. Anno 2019 waren de speelwensen heel anders dan zo’n twintig jaar geleden. Samen met inwoners heeft IJsselstein een nieuw speelbeleid ‘Buiten spelen van nu in IJsselstein’ vastgesteld. Ook zijn veel speelplekken verouderd en speeltoestellen zijn aan vervanging toe. Dit biedt de kans en ruimte om speelruimte her te verdelen en te kijken naar alternatieven als vrije speelruimte of natuurlijk spelen en om een keuze te maken tussen bijvoorbeeld veel kleinere speelplekken of juist minder maar grotere en centrale speelplekken voor de buurt.

Hoe

(Groot)Ouders weten het beste welke speelwensen hun kind heeft. De gemeente heeft hen daarom naar hun mening gevraagd. 1.213 inwoners hebben een eerste enquête ingevuld met als centrale vragen: Waar willen kinderen speeltoestellen in hun wijk? Welke speelbehoeften hebben deze kinderen? De rapportage leest u hier: Uitslag campagne Buiten spelen in IJsselstein (pdf, 13,4 MB).
Vervolgens is in een tweede enquête de centrale vraag gesteld: Hoe ziet de speeltuin van de toekomst eruit in IJsselstein? De inwoners zijn hiervoor een viertal scenario’s voorgelegd. Deze enquête is ingevuld door 588 inwoners. De uitkomsten leest u hier: Resultaat enquête scenario's speelruimtebeleid (pdf, 550 kB).

Op basis van de uitkomsten, ‘Overal een goede buurtspeelplek’, zijn er voorstellen gedaan aan de bewoners van de speelplekken die op de nominatie stonden in 2020 en 2021/2022 opnieuw te worden ingericht. Aan de hand van concept-ontwerpen zijn we per speelplek met omwonenden het gesprek aangegaan om dit te bespreken en een definitief ontwerp samen te stellen. Vervolgens zijn er inmiddels zo’n 60 speelplekken opnieuw ingericht.

Eenzelfde procedure gaan we ook volgen voor de speelplekken die nog aangepakt moeten worden. Zodra de planning bekend is maken we dit bekend op deze pagina.

Informatie

Voor meer informatie kunt u via t. 14 030 opnemen met de projectleider Koen van Loon. Of een mail sturen aan info@ijsselstein.nl met als onderwerp ‘Speelplekken’

Veelgestelde vragen

Waarom zijn er speeltoestellen weggehaald en zijn er geen speeltoestellen teruggeplaatst?

De gemeente IJsselstein is verplicht om elk jaar de speeltoestellen te laten inspecteren of ze voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen. Uit veiligheidsinspectie-onderzoek bleek dat een groot aantal speeltoestellen onveilig waren en daarom gerepareerd of verwijderd moet worden. Reparatie van speeltoestellen mag volgens de landelijke veiligheidseisen alleen met originele onderdelen. Omdat veel onderdelen niet meer leverbaar zijn, konden ze niet gerepareerd worden, en daarom zijn deze speeltoestellen verwijderd.

Speeltoestellen worden alleen verwijderd als ze afgeschreven (oud) zijn of onveilig zijn en niet meer aan de veiligheids- en kwaliteitsnorm voldoen. Dit is niet altijd te zien aan de buitenkant. Het kan zijn dat een speeltoestel er van buiten nog goed uitziet, maar dat het materiaal van binnen of het deel dat in de grond staat, beschadigd is.