Parkeerbeleid

Samen met inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers werken we aan nieuw parkeerbeleid. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat we een goede balans vinden tussen parkeren en groen en spelen in zowel nieuwe als bestaande wijken. Het huidige parkeerbeleid is nog uit 2006.

Beschrijving

Wat?

Parkeerbeleid gaat over parkeren in woonwijken, het parkeren van werkbusjes, parkeertarieven, parkeervergunningen en parkeereisen bij nieuwbouwprojecten. Parkeren is belangrijk voor de bereikbaarheid van IJsselstein, maar kan ook voor overlast zorgen. Daarom willen we nieuw parkeerbeleid maken waarin we ons richten op deze onderwerpen.

Waarom?

Het huidige beleid uit 2006 is verouderd en houdt te weinig rekening met een goede balans tussen parkeren en groen en spelen in zowel nieuwe als bestaande wijken. Deze balans vraagt om creatieve mobiliteits- en parkeeroplossingen en daarmee toekomstbestendig parkeerbeleid.

Hoe?

In juni 2023 kunnen inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers op een interactieve kaart verbeterpunten aangeven over het parkeerbeleid. Daarnaast houden we interviews met belangenorganisaties en experts. Ook doen we een parkeerdrukonderzoek in de hele gemeente. Hierbij tellen we het aantal geparkeerde voertuigen op een plek tijdens verschillende tijdstippen. Op deze manier kunnen we op basis van goede informatie nieuw parkeerbeleid uitwerken.

Geef uw mening

De gemeente nodigt inwoners, werknemers, bezoekers en ondernemers uit om mee te denken over het nieuwe parkeerbeleid. Op een interactieve kaart kunt u verbeterpunten aangeven op het gebied van:

  • (Betaald) auto parkeren
  • Fiets parkeren
  • Parkeren voor gehandicapten, bedrijfsbusjes en grote voertuigen.

Vul hier de interactieve kaart in

Invullen kan tot en met 28 juni.

Wanneer?

  • Eind 2023: de gemeenteraad neemt een besluit over de nota van uitgangspunten parkeerbeleid.
  • Juni 2023: in deze maand komt de interactieve kaart online waarop iedereen verbeterpunten kan delen.
  • April 2023: de gemeente vraagt adviesbureau Goudappel om nieuw parkeerbeleid te maken.
  • Maart 2023: de gemeenteraad is geïnformeerd over waarom en hoe er nieuw parkeerbeleid komt.
  • Maart 2023: het college van burgemeester en wethouders besluit om het parkeerbeleid te gaan vernieuwen.