Persleiding Oranje Nassaulaan

De persleiding Oranje Nassaulaan is aan vervanging toe. De leiding is eind jaren 60 aangebracht en is gemaakt van asbest cement. De betreffende leiding is een belangrijke leiding voor het afvoeren van afvalwater van heel IJsselveld. Voor het goed functioneren van het rioolstelsel is de vervanging noodzakelijk.

Beschrijving

Wat?

Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht gegeven aan aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Zij gaan de persleiding aansluiten, binnen de gestelde kaders van het plan. Dit wordt gedaan door een bouwteam, in samenwerking met de gemeente IJsselstein.

Waarom?

De persleiding is belangrijk voor het afvoeren van afvalwater voor de wijken IJsselveld Oost en West. Op grond van de Wet milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente een zogenaamde 'zorgplicht' met betrekking tot afvalwater, denk aan de riolering. Ofwel, de gemeente is verantwoordelijk voor een goede werking van het rioolstelsel. Om dit in de toekomst te kunnen garanderen, moet de leiding worden vervangen op het traject van De Clinckhoeff via de Oranje Nassaulaan richting Zomerdijk/ Steenschuit.

Hoe?

De nieuwe leiding wordt aangebracht door middel van gestuurde boring (grotendeels sleufloos), wat betekent dat er weinig overlast is voor de omgeving. Op sommige plekken zal er wel gegraven worden, voornamelijk bij het spoor en ter hoogte van de Steenschuit.

Wanneer?

Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV heeft in januari 2023 de opdracht gekregen. Er wordt momenteel gewerkt aan voorbereidende werkzaamheden, zoals een technisch ontwerp. Om de technische haalbaarheid te toetsen worden de nodige onderzoeken uitgevoerd. Ook worden er voorzorgmaatregelen genomen. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting eind maart 2023 worden afgerond. De planning is echter afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken en eventuele vergunningen. Het streven is om de werkzaamheden vóór 31 juni 2023 af te ronden, maar dit kan worden opgeschoven als er onzekerheden ontstaan.

 

Communicatie

Brief aan omwonenden - 10 maart 2023 (PDF, 135kb)