Herontwikkeling voormalige LTS mr. A. Spainkstraat

De voormalige LTS aan de mr. Abbink Spainkstraat 36-38 is niet langer in gebruik als school en wordt herontwikkeld tot woonbestemming.

Beschrijving

Op woensdag 5 oktober is de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige LTS aan de mr. A. Spainkstraat getekend. Wethouder Edwin Tas: ‘We zijn blij dat projectontwikkelaar Claver Real Estate deze klus gaat uitvoeren. Claver is gespecialiseerd in bestaande panden te herontwikkelen waarbij waardevolle elementen van de voormalige school, zoals de gevelversiering op de zijgevels en de entree, behouden blijven. Het zal een mooie nieuwe woonplek worden voor mensen die op zoek zijn naar betaalbare, kwalitatieve woonruimte. Het ontwerp biedt veilig en levensloopgeschikt wonen met veel privacy. Tegelijkertijd biedt het de voordelen van samen wonen, bedoeld voor jong en oud. Mensen die een sociale betrokkenheid hebben bij hun woonomgeving.”

Het hoofdgebouw en de voormalige gymzaal worden zorgvuldig ingericht met 25 studio’s, appartementen en grondgebonden woningen waarbij de bestaande karakteristieke gangen, trappenhallen en klaslokalen worden behouden. Op de begane grond komt een gemeenschappelijke ruimte met uitzicht over de groene voortuin. Hier kunnen de bewoners en hun bezoekers elkaar ontmoeten. De tuin wordt ingericht met verschillende soorten planten. Ook komt er onder andere een jeu de boules baan en verschillende zit-/speelelementen, waardoor het een semi-openbare ontmoetingsplek wordt voor buurt en bewoners. Uiteraard wordt de definitieve inrichting met de buurt besproken om een plek te creëren waar iedereen gelukkig van kan worden.

Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 6
Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 5
Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 4
Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 3
Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 2
Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 1

Afbeeldingen: sfeerimpressie herontwikkeling voormalige LTS school

Meer informatie

Het raadsvoorstel behandeld in de raadsvergadering van 8 juli 2021 en het Cultuurhistorisch onderzoek en het Programma van Eisen leest u hier.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage, van 2 maart 2023 tot en met 12 april 2023. Digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is vindbaar op basis van het adres en via de zoekfunctie op basis van het IDN-nummer. Het IDN-nummer van het plan is NL.IMRO.0353.MrAbbinkSpaink36-On01.

Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis van IJsselstein, Overtoom 1 (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur).

Nieuwsbrieven / Burgerparticipatie

Ontwikkelaar Claver Estate betrekt omwonenden (burgerparticipatie) bij de herontwikkeling van de voormalige LTS. Er is een klankbordgroep gevormd als spreekbuis voor alle omwonenden. Het voorontwerpbestemmingsplan is één van de punten die Claver met de klankbordgroep bespreekt. Eerder is er een nieuwsbrief verspreid en op 18 oktober een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd.

Nieuwsbrief maart 2023 (pdf, 192 kB)
Nieuwsbrief februari 2023 (pdf, 205 kB)
Nieuwsbrief ontwikkelaar januari 2023
Presentatie getoond op informatiebijeenkomst voor bewoners 18 oktober 2022 (pdf, 948 kB)
Nieuwsbrief oktober 2022 (pdf, 296 kB)
Nieuwsbrief augustus 2022 (pdf, 300 kB)
Nieuwsbrief augustus 2021 (pdf, 125 kB)