Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project, bel 14 030 of mail naar info@ijsselstein.nl.

Projectontwikkelaar: Keystone Vastgoed
Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het plan is NL.IMRO.0353.Hitteschild2en4-On01.

Globale planning

  • Tweede kwartaal 2023: vaststellen bestemmingsplan
  • Derde kwartaal 2023: aanvraag omgevingsvergunning
  • Eerste kwartaal 2024: start sloop/start bouw
  • Eerste kwartaal 2025: oplevering woningen