Ruimtevaartbaan

Particulier initiatief voor de bouw van ongeveer 75 woningen, waarvan het merendeel buiten de contour van de locatie liggen.

Door de provincie is al een versnelde toets uitgevoerd in verband met opname in het provinciaal programma.

Meer informatie