Vernieuwing winkelcentrum De Clinckhoeff

Het winkelcentrum De Clinckhoeff krijgt een facelift. Ook komt er een tweede supermarkt en een bouw van 80 appartementen met parkeergarage.

Beschrijving

Wat?

De Clinckhoeff wordt een toekomstbestendig winkelcentrum. De binnenzijde en buitenzijde worden vernieuwd. In de plannen vindt een verschuiving plaats van winkels. Door het verplaatsen en vergroten van de Jumbo komt er ruimte voor een tweede supermarkt. Op het maaiveld wordt (na sloop van de schakelflat Libra) het aantal parkeerplaatsen uitgebreid.

Het vergroten van de Jumbo is mogelijk door de vierkante meters van de Jumbo-vestiging aan de Televisiebaan te verplaatsen naar de Clinckhoeff. Het pand van de Jumbo aan de Televisiebaan wordt gesloopt. Het vrijkomende perceel wordt, samen met het perceel van de voormalige Jenaplanschool, gebruikt voor nieuwbouw van ca. 35 grond gebonden koopwoningen.

Huidig winkelcentrum de Clinckhoeff, vanaf trambaan

Afbeelding: huidige situatie

Herinrichting winkelcentrum de Clinckhoeff, entreezone
Herinrichting winkelcentrum de Clinckhoeff, impressie vanaf trambaan

Herinrichting winkelcentrum de Clinckhoeff, impressie plan

Afbeeldingen: sfeerbeelden nieuwe situatie

Waarom?

De Clinckhoeff is gebouwd in de jaren 70. Een naar binnen gekeerd winkelcentrum waar veel wijkbewoners hun dagelijkse boodschappen doen én mensen elkaar ontmoeten voor een gezellig praatje tijdens het winkelen. Het winkelcentrum speelt hierdoor een belangrijke sociale rol in de wijk IJsselveld.
Ook geeft de vernieuwing van de Clinckhoeff de wijk een economische impuls. Wethouder Peter Bekker: 'De Clinckhoeff is van grote waarde voor de wijk IJsselveld én de stad IJsselstein. Ik ben blij dat deze voorziening gehandhaafd blijft en mensen overdekt hun boodschappen kunnen blijven doen zoals zij gewend zijn. Maar dan wel in een aantrekkelijk winkelcentrum dat aan de eisen van de 21ste eeuw voldoet.'

Hoe?

Projectontwikkelaar Rialto IJsselstein BV heeft afspraken gemaakt met de Collectieve Vereniging van Eigenaren winkelcentrum Clinckhoeff (CVvE) en de gemeente IJsselstein om dit project te realiseren. Architectenbureau Grosfeld Bekkers van der Velde heeft een plan gepresenteerd van een vernieuwde Clinckhoeff. een plan met een afwijkende uitstraling van haar omgeving dat zich door de vormgeving onderscheidt van de omliggende bebouwing. Het winkelcentrum behoudt haar passage maar krijgt meer herkenbare entrees. Door relatief eenvoudige ingrepen wordt er samenhang gecreëerd tussen het bestaande winkelcentrum en de te realiseren nieuwbouw.

Wanneer?

Sinds 2010 is er gesproken over het opknappen en verbeteren van de Clinckhoeff. Wethouder Peter Bekker heeft in het najaar 2018 aan de CVvE voorgesteld de projectontwikkelaar Rialto erbij te betrekken voor een frisse blik. Samen met de CVvE is er een schetsplan gemaakt waar de CVvE in haar ledenvergadering op 2 november jl. een positief besluit op heeft genomen.

Naar verwachting wordt in april 2023 het voorontwerp bestemmingsplan voor reactie ter visie gelegd. Ook wordt een inloopbijeenkomst gepland waar men kennis kan nemen van de plannen. De gemeenteraad moet hierop een besluit nemen, dat zal afhankelijk van zienswijze in het derde kwartaal van 2023 plaats vinden. Als alles voorspoedig verloopt start de bouw met het verleggen van De Baan begin 2024. De bouw zal naar verwachting ruim drie jaar in beslag nemen en eind 2026 afgerond zijn.