Meer informatie

Meer informatie

Projectontwikkelaar Rialto IJsselstein B.V.
Architectenbureau Grosfeld Bekkers van der Velde

Participatie/Communicatie

  • In april 2023 zal een inloopbijeenkomst georganiseerd worden waar het voorontwerp bestemmingsplan getoond zal worden.
  • In september 2023 zal een inloopbijeenkomst georganiseerd worden waar het ontwerp bestemmingsplan getoond zal worden.

Grove planning

  • 7 december 2022 goedkeuring van welstand op het voorlopig ontwerp van WC de Clinckhoeff
  • April 2023 Voorontwerpbestemmingsplan in college
  • April 2023 informatieavond ver het voorontwerpbestemmingsplan
  • Half april/half mei voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage
  • November 2023 bestemmingsplan in Raad
  • Tweede helft 2023 aanvraag omgevingsvergunning
  • Begin 2024 start bouw
  • 2027 oplevering