Afval ophalen

Inzameling huishoudelijk afval verandert.

We willen meer afval scheiden en daarom gaan we het inzamelen van huishoudelijk afval anders organiseren. Ons doel, zoals beschreven in het afvalbeleidsplan (pdf, 9,47 MB), is om in 2025 70% van het afval te scheiden. Dit betekent dat inwoners nog maar 100 kilogram restafval per persoon per jaar mogen produceren. Nu is dat nog 200 kilogram per persoon per jaar. We maken het scheiden van afval nog gemakkelijker voor inwoners. Bekijk de animatie of lees hieronder wat er voor u verandert.

Snel navigeren

Beschrijving

De nieuwe afvalinzameling gaat gefaseerd in. De eerste wijken zijn eind 2022 al overgestapt. Momenteel bevinden we ons in fase 5 en 6.

Kaartje fases invoeren afvalinzameling

Door op het kaartje te klikken wordt de afbeelding vergroot

Fasen

 • Januari/februari 2023: Binnenstad, Nieuwpoort, Kasteelkwartier en Achterveld-Oost
 • Januari/februari 2023: Buitengebied en Panoven
 • Februari/maart 2023: Benschopperpoort, Groenvliet en Achterveld-Zuid
 • Maart/april 2023: Achterveld-West en Achterveld-Noord
 • April/mei/juni 2023: Zuid: Het Hart, Het Staatse, De Rivieren, De Wereldsteden en Het Groene Balkon
 • April/mei/juni 2023: Zuid: De Tuinen, De Hoven en De Boomgaard

Woningen met tuin

U krijgt van RMN een aparte container (kliko) voor Plastic, Metaal (blik) en Drankenkartons (PMD). Zo kunnen we het afval beter scheiden en het milieu sparen.

Als we ons afval goed scheiden, hoeven we de grijze container voor restafval maar eens in de 4 weken te legen. Restafval is droog; ruikt niet én weegt niet veel.
Meest gestelde vragen PMD-container

Voor straten met huizen en tuinen kleiner dan 130 m2 (oppervlakte begane grond, inclusief tuin) wordt een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval geplaatst. Bewoners kunnen hun restafval met een milieupasje naar een ondergrondse container brengen.
Meest gestelde vragen ondergrondse containers

Elk huishouden krijgt een brief van RMN over de bezorging van de PMD-container. Het nieuwe schema voor het legen van de containers staat ook in deze brief. Gaat u gebruikmaken van een ondergrondse container voor restafval, dan staat in de brief ook informatie over het inleveren van de restafvalcontainer en het gebruik van het pasje voor de ondergrondse container.

Flat/appartement

U gaat gebruikmaken van ondergrondse containers voor het aanbieden van uw restafval. Voor de ondergrondse container heeft u een pasje nodig om deze te openen. Bent u uw pasje kwijtgeraakt? Een nieuw pasje kan kosteloos bij RMN worden aangevraagd. Uw oude pasje wordt geblokkeerd.

Afhankelijk van de locatie worden er bij de flats/appartementen ook containers voor Plastic, Metaal (blik), Drankenkartons (PMD) en Groente, Fruit en Etensresten (GF + E) geplaatst.

Meest gestelde vragen

Algemeen

Welk afval hoort in welke afvalbak?

Raadpleeg de RMN-app of de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal om te zien welk afval in welke afvalbak hoort.

Blijven de containers voor glas en papier vrij toegankelijk voor iedereen? – alleen als u in een flat/appartement woont

Ja, u heeft geen pasje nodig om deze containers te openen.


Ondergrondse containers

Gebruikers van ondergrondse containers

Bewoners in straten met huizen en tuinen kleiner dan 130 m2 (oppervlakte begane grond, inclusief tuin) leveren hun oude restafvalcontainer in en krijgen een pasje waarmee ze het restafval in ondergrondse containers kunnen weggooien. Deze plekken zijn samen met buurtbewoners bepaald op basis van criteria (pdf, 157 kB). Ook bewoners van flats en appartementen maken gebruik van de ondergrondse containers voor restafval.

Zijn de ondergrondse containers allemaal al geplaatst?

Nog niet alle ondergrondse containers zijn geplaatst. Dit komt door technische werkzaamheden, lopende processen met buurtbewoners en nieuwe plekken die nog bepaald moeten worden. Tijdelijk worden er op deze plekken bovengrondse containers geplaatst.

Locaties voor ondergrondse containers: welke eisen gelden er?

U krijgt van RMN een plattegrond met de locaties van ondergrondse containers.

Instructies voor gebruik ondergrondse container

U krijgt van RMN een brief en uw pasje om de voor u geselecteerde ondergrondse container te openen.

Krijg ik meerdere pasjes voor een ondergrondse container?

Per huishouden krijgt u 1 pasje voor de ondergrondse container. Het is niet mogelijk om een extra pasje te krijgen, ook niet als u ervoor betaalt.

Wat te doen als ik mijn pasje voor de ondergrondse container kwijt ben?

U heeft een pasje nodig om de ondergrondse container voor restafval te openen. Bent u uw pasje kwijtgeraakt? Een nieuw pasje kan kosteloos bij RMN worden aangevraagd. Uw oude pasje wordt geblokkeerd.


PMD-container

Afmeting van de container die u ontvangt

Elk huishouden met een tuin ontvangt een container van 240 liter, omdat dit in de praktijk nodig blijkt te zijn voor een gemiddeld huishouden.

Kan ik het plaatsen van een PMD-container weigeren?

Elk huishouden met een tuin ontvangt een PMD-container. U kunt deze container niet weigeren.

Ik heb aan een PMD-container van 140 liter genoeg

Als uw container van 240 liter voor PMD na 3 maanden te groot blijkt te zijn, kunt u deze gratis omruilen voor een kleinere container van 140 liter. Mail met RMN of bel 0900-6039222.

Hoe vaak wordt de PMD-container door RMN geleegd?

RMN leegt de PMD-containers eens per 2 weken.

Geen ruimte voor een PMD-container? Hier zijn enkele alternatieven.

In sommige straten met huizen en tuinen kleiner dan 130 m2 (oppervlakte begane grond, inclusief tuin) krijgt u geen extra container. Bewoners kunnen hun restafval kwijt in ondergrondse containers die maximaal 250 meter van hun huis zijn geplaatst.

PMD-container: wat mag erin?

In de PMD-container mag plastic verpakkingsmateriaal, metaal (blik) en drankenkartons. Voorbeelden zijn plastic flessen, blikverpakkingen en melk- en sapkartons. Op de gratis RMN-app kunt u meer informatie vinden.

De Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal kan u ook helpen bij afvalscheiding.

Hoe voorkom ik stank van folies van vlees en vis in mijn PMD-container?

Om stank te voorkomen wordt de PMD-container eens per 2 weken geleegd. Bij warm weer geven wij u als tip om de bakjes even af te spoelen onder de kraan.

Wordt al het PMD-afval gerecycled?

Ongeveer 90% van het plastic verpakkingsafval dat huishoudens scheiden wordt hergebruikt voor nieuwe producten, zoals de PMD-container.


Restafval

Waarom wordt restafval minder vaak opgehaald, namelijk nog maar 1 keer per 4 weken?

Goed afval scheiden zorgt voor weinig restafval. Daarom wordt uw restafvalcontainer nog maar 1 keer per 4 weken geleegd.

Kan restafval niet vaker worden opgehaald vanwege stank?

Als u uw afval goed scheidt is de restafvalcontainer minder snel vol. Restafval is droog; ruikt niet én weegt niet veel. Eens per 4 weken legen is dus voldoende.

Ik heb aan een restafvalcontainer van 140 liter genoeg

U kunt uw container gratis omruilen voor een kleinere container van 140 liter. Mail met RMN of bel 0900-6039222.

Door mijn beperking kan ik mijn restafval niet wegbrengen. Wat nu?

Bij het kiezen van de locaties voor ondergrondse containers is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De containers staan op maximaal 250 meter loopafstand van uw woning. Door uw afval goed te scheiden, heeft u minder restafval. Als u moeilijk ter been bent, kunt u hulp vragen aan familie, vrienden, buren, of aan iemand die bijvoorbeeld boodschappen voor u doet.

Mag ik mijn restafvalcontainer houden als mijn perceel kleiner is dan 130 m2?

Nee, dat kan niet. U moet de (ondergrondse) container voor restafval gaan gebruiken. Er komt geen vuilniswagen van RMN meer om uw container te legen.

Hoe kan ik stinkende kattenbakvulling weggooien?

Als u biologisch afbreekbare kattenkorrels gebruikt, kunt u deze in de GFT-container weggooien. Als u dit niet wilt, kunt u de korrels bij warm weer in een plastic zak doen en in de restafvalcontainer weggooien.

Kan ik luiers apart weggooien?

Op verschillende inzamelpunten in de stad staan speciale luiercontainers, herkenbaar aan hun blauwgroene kleur en de afbeelding van een luier. U kunt op deze plek ook gratis speciale zakken krijgen om de luiers in te doen. De inzamelpunten zijn onder andere kinderopvanglocaties en een kringloopwinkel.

 • KDV Purkie Kinderopvang Purkie, Panoven 62
 • Olle Smallsteps kinderopvang Olle, Boedapestlaan 75
 • Kringloopwinkel Noppes, Nijverheidsweg 17
 • Gastouder Mar'dr Liefjes, Nova Zemblastraat 36
 • Afvalbrengstation RMN, Archimedestraat 3
 • Kinderopvang Spring-in-'t-Veld, Stuivenbergweg 2
Minder afval door herbruikbare luiers

Met wegwerpluiers produceert een kind gemiddeld 22 kilo restafval per maand. Gelukkig bestaat er een goedkoper en milieuvriendelijk alternatief: wasbare luiers. Ze zijn net zo fijn en veilig, en verkrijgbaar in leuke kleuren. Op de website Mazzelkontjes van Milieu Centraal vindt u meer informatie. Zo kunt ook u bijdragen aan minder afval.

Waarom verandert de inzameling huishoudelijk afval?

Ambitie landelijke overheid

De landelijke overheid bepaalt regels voor afvalbeheer. Het 'Van Afval Naar Grondstof'-programma heeft als doel om hergebruik te bevorderen en afval te verminderen. IJsselstein heeft dit beleid overgenomen en wil het weggooien van afval makkelijker maken. Het doel is om in 2025 70% van het afval te scheiden. Dit betekent dat inwoners nog maar 100 kilogram restafval per persoon per jaar mogen produceren. Nu is dat nog 200 kilogram per persoon per jaar.

Milieuvriendelijk en geen hogere afvalkosten

Het is zonde om duurzame materialen weg te gooien, want deze kunnen hergebruikt worden. Dit is niet alleen beter voor het milieu waar wij en onze kinderen in leven, maar het bespaart ook geld. Het verbranden van restafval wordt steeds duurder.

Zorgt de PMD-container voor lagere afvalstoffenheffing?

De PMD-container heeft weinig invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing, omdat de afvalstoffenheffing afhankelijk is van veel factoren. Maar als we met z'n allen zo min mogelijk restafval produceren, kunnen we wél de totale kosten voor afval verminderen.

Waarom is er gekozen voor een extra container en niet voor nascheiding?

Er wordt vaak gediscussieerd over het scheiden van afval in huis (bronscheiding) versus het scheiden van afval in de verwerkingsfabriek (nascheiding). Uit de benchmark 'Huishoudelijk afval' blijkt dat bronscheiding met het omgekeerd inzamelsysteem (grondstoffen eens per 2 weken en restafval eens per 4 weken) het meeste resultaat geeft om restafval te verminderen. IJsselstein past dit systeem toe, maar heeft geen DIFTAR (betalen voor restafval). Bronscheiding heeft ook als voordeel dat er meer PMD kan worden hergebruikt. Nascheiding vervuilt het PMD, waardoor het minder geschikt is voor hergebruik.

Bewustwording

Bij nascheiding wordt niet al het afval in 1 bak gegooid. Papier, GFT, glas en textiel raken te vervuild om te kunnen hergebruiken en moeten dus nog steeds apart ingezameld worden. Uit onderzoek blijkt dat bronscheiding positief werkt op het bewustzijn van mensen om hun afval te scheiden. Hiermee komt de doelstelling van een afvalarme samenleving dichterbij.

Toekomst

Grote gemeenten met veel flats gaan steeds vaker over op nascheiding van afval. In dichtbevolkte steden is het namelijk lastig om huishoudens hun afval goed te laten scheiden. RMN blijft de ontwikkelingen volgen en elke gemeenteraad besluit zelf over de manier van afvalinzameling.