Oplaadpunten voor elektrisch rijden

IJsselstein wil een duurzame stad zijn. Elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig en dragen hierdoor bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Daarom faciliteren we graag het elektrisch rijden.

Beschrijving

Wij merken dat in IJsselstein steeds meer elektrische auto’s rijden. We ontvangen met regelmaat aanvragen en inmiddels zijn er tientallen publieke palen in onze stad gerealiseerd. Elke aanvraag moet getoetst worden aan het beleid voor publieke laadpalen. Vaak worden publieke laadpalen op een openbare parkeerplaats geplaatst.

Verzoek tot het plaatsen van een laadpaal indienen

Hoe werkt het

  • Dien uw verzoek voor een publiek oplaadpunt in via de website van MRA-e.
  • MRA-e registreert uw aanvraag en bepaalt samen met de gemeente welke oplaadlocaties geschikt zijn;
  • Als een parkeerplaats wordt toegewezen, wordt er een verkeersbesluit genomen. Omwonenden worden ingelicht over het gemeentelijk beleid, de oplaadlocatie, keuze voor een parkeerplek en de procedure voor het plaatsen van het oplaadpunt. Verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant.
  • Belanghebbenden kunnen tegen een verkeersbesluit binnen zes weken na publicatie bezwaar maken.

Hoe lang duurt het

Binnen 14 werkdagen wordt uw verzoek in behandeling genomen. De laadpaal wordt circa binnen 44 weken geplaatst nadat de e-rijder een verzoek heeft ingediend. Indien er bijvoorbeeld bezwaar op een locatie is gekomen, bodemonderzoek bij een locatie of netuitbreiding door Stedin moet plaats vinden zal dit langer duren.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Locaties publieke oplaadpunten IJsselstein

Een overzicht van alle oplaadpunten is te vinden op de website van MRA-e.

Oplaadpunt eigen terrein

Eigenaren van een elektrische auto die op eigen erf kunnen parkeren en aan huis kunnen opladen, dienen zelf voorzieningen te treffen. Hetzelfde geldt voor bedrijven met eigen parkeergelegenheid.

Veel gestelde vragen

Ik ben slecht ter been, kan ik ook een laadpaal dichter bij huis krijgen?

De gemeente streeft er naar dat uiteindelijk binnen 300 meter altijd een laadpaal beschikbaar is. Dit is een afstand die door mensen die slecht ter been zijn doorgaans kunnen worden afgelegd. Mensen met een handicap en een voor hun gereserveerde parkeerplaats kunnen wel specifiek een laadpaal bij hun parkeerplaats aanvragen, mits ze een elektrische auto bezitten.

De laadpaal is altijd bezet, omdat mensen een opgeladen auto gewoon laten staan. Kan er een paal bij geplaatst worden?

Een laadpaal wordt bijgeplaatst als uit de gegevens van het gebruik blijkt dat er meer oplaadcapaciteit nodig is. Mensen mogen alleen bij een laadpaal staan als ze daadwerkelijk aan het opladen zijn. Helaas houdt niet iedereen zich aan de regel maar het is geen reden om dan een extra paal te plaatsen.

Wij hebben twee auto’s, we wonen in de binnenstad en daar is onvoldoende parkeergelegenheid met laadpalen. Wilt u een laadpaal in de overloopgebieden voor de binnenstad plaatsen, op de plaats waar ik meestal parkeer?

Ten behoeve van het opladen van een elektrische auto van bewoners van de binnenstad worden in de eerste helft van 2021 twee laadpalen geplaatst op het Hazenveld. Daar zijn dan vier oplaadpunten. Ook aan de Podiumweg wordt een extra oplaadpaal met twee oplaadpunten bijgeplaatst.

In onze wijk is de parkeerdruk hoog. Nu is er een laadpaal geplaatst met twee aansluitpunten. Er is maar één elektrische auto in onze wijk die nu ineens twee parkeerplaatsen ter beschikking heeft. Waarom niet gewoon één plek?

Bij het realiseren van nieuwe oplaadpunten worden twee parkeerplaatsen gereserveerd voor auto’s die daadwerkelijk opladen. Alleen als uit klachten uit het verleden blijkt dat de parkeerdruk in de wijk hoog is, kan overwogen worden om slechts één parkeerplaats te reserveren. Een “te verwachten hoge parkeerdruk” is geen motief om slechts één plaats te reserveren.

Voor mijn huis staat een laadpaal. Nu kan ik daar niet meer parkeren. Kan die laadpaal niet weg?

De gemeente plaatst de laadpalen op plekken waar ze zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken en gemakkelijk kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. We begrijpen dat sommige mensen het niet prettig vinden dat er een laadpaal voor hun deur staat dus dat voorkomen we zoveel mogelijk. Toch zorgen we er zoveel mogelijk voor dat er binnen acceptabele loopafstand voor iedereen een parkeerplaats te vinden is, ook voor mensen met een auto met brandstofmotor.

De dichtstbijzijnde laadpaal is xx meter van mijn huis. Kan er dichterbij niet een komen? Er zijn diverse buren die ook overwegen een elektrische auto aan te schaffen?

We wegen het plaatsen van laadpalen af tegen de vraag die er is. Daarnaast zorgen we er ook voor dat er een onderlinge afstand is van maximaal 300 meter in de eindsituatie. We wijken pas af van die afstanden als uit gebruikscijfers van de laadpalen blijkt dat er behoefte is aan meer laadpalen. Dat is het moment om af te wijken van de afstanden van ongeveer 300 meter.

Ik heb een bekeuring ontvangen terwijl ik op een laadplek stond, terwijl alle andere plekken bezet waren. Kunnen jullie die kwijtschelden?

Nee, de oplaadplaatsen in IJsselstein zijn uitsluitend bedoeld om elektrische auto’s te laten opladen. Het bord dat bij de parkeerplek staat, heeft die juridische betekenis en het is daarmee tevens een parkeerverbod voor alle auto’s die niet aan het opladen zijn.

Is het mogelijk aan de buitenkant van mijn huis een laadvoorziening te realiseren?

De gemeente plaatst openbare laadpalen op openbaar gebied om het gebruik van elektrische auto's te stimuleren. De gemeente faciliteert niet het plaatsen van private laadpalen in de openbare ruimte of het plaatsen van openbare laadpalen op privéterrein. Technische en juridische beperkingen liggen aan deze beleidskeuze ten grondslag.

Mag ik een laadkabel vanuit mijn eigen woning over de stoep naar mijn auto leggen?

U mag geen laadkabel vanuit uw eigen woning over de openbare weg naar uw auto leggen. Dit heeft te maken met de APV, waarin opgenomen is dat elektriciteitskabels niet over de openbare weg geleid mogen worden.

Wil de gemeente een kabelgoottegel plaatsen vanaf mijn woning over de stoep naar mijn auto?

De gemeente legt geen kabelgoottegels aan en staat het ook niet toe dat kabelgoottegels geplaatst worden door bewoners. De gemeente realiseert openbare laadpalen die toegankelijk zijn voor iedereen. Kabelgoottegels kunnen maar door één bewoner worden gebruikt. Het inrichten van een systeem voor het realiseren van kabelgoottegels is daarom geen prioriteit. Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat weggebruikers het idee krijgen dat een parkeerplaats gereserveerd is voor één specifieke bewoner omdat daar een kabelgoottegel ligt.

Wil de gemeente een laadpaal plaatsen op ons privé terrein?

De gemeente plaatst openbare laadpalen op openbaar gebied om het gebruik van elektrische auto's te stimuleren. De gemeente faciliteert niet het plaatsen van openbare laadpalen op privéterrein. Technische en juridische beperkingen liggen aan deze keuze ten grondslag.

Mogen wij een privé laadpaal plaatsen op openbare grond (van de gemeente)?

De gemeente plaatst openbare laadpalen op openbaar gebied om het gebruik van elektrische auto's te stimuleren. De gemeente faciliteert niet het plaatsen van private laadpalen in de openbare ruimte. Technische en juridische beperkingen liggen aan deze keuze ten grondslag.

Heb ik als bewoner invloed op de locatie waar een oplaadpaal geplaatst wordt?

MRA-e bepaalt in opdracht van de gemeente waar een laadpaal geplaatst wordt. MRA-e plaatst de laadpaal op een plek waar de meeste mensen die een laadpaal hebben aangevraagd er eenvoudig en binnen korte afstand gebruik van kunnen maken. De gemeente staat open voor een gesprek over een betere plaats. Afwijken van de oorspronkelijke plaats is om pragmatische redenen slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Bovendien zal elke alternatieve locatie opnieuw bezwaren opleveren.

Wordt een oplaadpaal verwijderd als een aanvrager verhuist?

In de meeste gevallen wordt een paal strategisch zo geplaatst dat meer mensen die een oplaadpaal hebben aangevraagd er gebruik van kunnen maken. Daarnaast worden eenmaal geplaatste openbare laadpalen opgenomen in verschillende openbare websites, zoals oplaadpalen.nl zodat ook andere elektrische rijders van de oplaadpaal gebruik kunnen maken. Bovendien wordt goed rekening gehouden met een optimale spreiding van de laadpalen over de hele gemeente. Kortom: het plaatsen van een laadpaal is een flinke puzzel. Gegeven de technische en administratieve kosten voor het plaatsen en verplaatsen van oplaadpalen, is het niet wenselijk om op basis van verhuizingen palen te verplaatsen.

Meer informatie

De meeste bestuurders van elektrische auto’s beschikken niet over een parkeerplek op eigen terrein. Daardoor zijn ze genoodzaakt uit te wijken naar openbare parkeerplaatsen om de elektrische auto op te laden. Dit kan een wildgroei aan kabels op wegen en trottoirs tot gevolg hebben. Om de openbare ruimte netjes te houden, is door het college een beleidsregel vastgesteld. De beleidsregel verschaft helderheid aan particulieren (bewoners) en bedrijven hoe de gemeente omgaat met oplaadpunten voor elektrische auto’s in relatie tot parkeren.