Verhuizen naar het buitenland

Vertrekt u voor langer dan acht maanden naar het buitenland? Dan moet u aangifte van vertrek doorgeven. Geef uw emigratie 5 dagen voor uw vertrek, maar uiterlijk op de dag van uw vertrek door.

Beschrijving

Wanneer niet alle personen die op dit moment op het oude adres staan ingeschreven gelijktijdig emigreren, moeten alle personen die emigreren op afspraak in persoon verschijnen aan de balie van het Klantcontactcentrum van de gemeente IJsselstein. Deze personen moeten persoonlijk aangifte van emigratie doen.

Emigratie online doorgeven

Hoe werkt het

Digitaal

Vul online het formulier in en gebruik uw DigiD om in te loggen.

Schriftelijk

Download het emigratieformulier (pdf, 61 kB) en vul het volledig in. Stuur het formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs naar Gemeente IJsselstein. t.a.v. Klantcontactcentrum, Postbus 26, 3400 IJsselstein

Persoonlijk

  • Maak een afspraak
  • Neem uw identiteitsbewijs mee

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden. In veel landen heeft u een bewijs van uitschrijving van uw laatste woonplaats nodig. Op het moment dat u in persoon aan de balie uw emigratie komt doorgeven, is het nog mogelijk dat u op dat moment een internationaal uittreksel koopt. Hierin staat aangegeven dat u bent uitgeschreven. Wanneer u digitaal aangifte van emigratie doorgeeft bij uw gemeente, is het niet meer mogelijk dat uw gemeente het internationale uittreksel op een later tijdstip aan u verstrekt. Dan kunt u het uittreksel alleen nog bij een RNI-loket (Registratie Niet-Ingezetenen) aanvragen.

Meer weten

Meer informatie over emigreren vindt u op de website van Rijksoverheid.