Subsidies

Voor idee├źn van en voor IJsselsteiners. Voor de verenigingen, stichtingen en ondernemers van IJsselstein.

Beschrijving

Een subsidie is financiële steun. Meestal is dit geld, maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van een gemeentelijk gebouw, zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht. Of de gemeente die het pleintje in uw buurt volgens uw idee herinricht.

De gemeente IJsselstein heeft twee soorten subsidies: de incidentele subsidie en de structurele subsidie.

  • Een incidentele subsidie vraagt u aan voor een kortdurende/eenmalige activiteit. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen een incidentele subsidie aanvragen.
  • Een structurele subsidie vraagt u aan voor een meerjarig terugkerende activiteit. Rechtspersonen kunnen een structurele subsidie aanvragen.

Op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over natuurlijke- en rechtspersonen.

Meer regels en voorwaarden staan in de algemene subsidieverordening, subsidieregelingen voor kunst en cultuur, combinatiefuncties en beleidsregels voor sport. Voor alle subsidies geldt de 'Algemene wet bestuursrecht'.

Ondernemingen

Als de aanvrager een onderneming is, dan zijn er aanvullende eisen.

  • Een opgave van ontvangen (of nog te ontvangen) subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen, in welke vorm dan ook. Het gaat hierbij om steun die met staatsmiddelen bekostigd is, voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
  • Een verklaring als bedoeld in de de-minimis­verordeningen (de-minimisverklaring).

Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.


Concept Subsidieoverzicht 2024 ter inzage

Van 7 juli tot 13 augustus ligt het concept subsidieoverzicht 2024 ter inzage. In dit overzicht staat welk subsidiebedrag het college in 2024 aan de subsidieaanvragers wil toekennen. Het concept subsidieoverzicht is tijdens openingstijden in te zien bij de receptie van het stadhuis en via deze pagina. De gemeenteraad stelt het definitieve subsidieoverzicht in het najaar vast bij de behandeling van de begroting 2024. Aanvragers ontvangen in december 2023 de beschikking.

Download hier het Concept Subsidieoverzicht

Zienswijze indienen

U kunt uw zienswijze op 2 manieren indienen:

  1. Per e-mail, via info@ijsselstein.nl.
  2. Per post, gericht aan Burgemeester en wethouders van IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Uw zienswijze dient te zijn ondertekend.

Vermeld in beide gevallen: 'Zienswijze concept subsidieoverzicht 2024', het zaaknummer, uw naam en adres, de dagtekening, het onderwerp van uw zienswijze en de onderbouwing daarvan.

Voorschoolse Educatie en Peuteropvang

In dit overzicht zijn de subsidies die het college wil toekennen voor de Voorschoolse Educatie en Peuteropvang niet opgenomen. Hiervoor geldt namelijk een uiterste indieningsdatum van 1 oktober 2023.

Informatie

Voor vragen of nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Het telefoonnummer is 14 030, dagelijks te bereiken van 08:30 tot 17:00 uur. U kunt uw vragen ook schriftelijk indienen.