Subsidies

Voor idee├źn van en voor IJsselsteiners. Voor de verenigingen, stichtingen en ondernemers van IJsselstein.

Beschrijving

Een subsidie is financiële steun. Meestal is dit geld, maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van een gemeentelijk gebouw, zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht. Of de gemeente die het pleintje in uw buurt volgens uw idee herinricht.

De gemeente IJsselstein heeft twee soorten subsidies: de incidentele subsidie en de structurele subsidie.

  • Een incidentele subsidie vraagt u aan voor een kortdurende/eenmalige activiteit. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen een incidentele subsidie aanvragen.
  • Een structurele subsidie vraagt u aan voor een meerjarig terugkerende activiteit. Rechtspersonen kunnen een structurele subsidie aanvragen.

Op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over natuurlijke- en rechtspersonen.

Meer regels en voorwaarden staan in de algemene subsidieverordening, subsidieregelingen voor kunst en cultuur, combinatiefuncties en beleidsregels voor sport. Voor alle subsidies geldt de 'Algemene wet bestuursrecht'.

Ondernemingen

Als de aanvrager een onderneming is, dan zijn er aanvullende eisen.

  • Een opgave van ontvangen (of nog te ontvangen) subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen, in welke vorm dan ook. Het gaat hierbij om steun die met staatsmiddelen bekostigd is, voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
  • Een verklaring als bedoeld in de de-minimis­verordeningen (de-minimisverklaring).

Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.