Subsidie voorschoolse educatie en/of peuteropvang

Bent u in 2024 aanbieder van kinderopvang, dan kunt u tot 15 oktober 2023 subsidie aanvragen voor het bieden van voorschoolse educatie en peuteropvang aan peuters tussen de 2,5 en 4 jaar.

Beschrijving

Voorwaarden

Wat moet u doen?

  • U vult in het aanvraagformulier (Excel, 49 kB) het aantal plaatsen voorschoolse educatie en het aantal plaatsen peuteropvang in, dat u verwacht te bieden in het jaar waar u subsidie voor aanvraagt.
  • Ook vult u het aantal benodigde uren aan inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in.
  • U stuurt uw aanvraag per post naar Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Of vul ons contactformulier in. Voeg de volgende bijlagen toe:
    • Beleidsplan van uw organisatie.
    • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt).