Veiling gemeentelijke kunstcollectie

In de afgelopen 70 jaar heeft de gemeente verschillende kunstwerken van kunstenaars uit IJsselstein en de rest van Nederland gekregen en gekocht. Het college heeft besloten een deel van de kunstcollectie te laten veilen. De veilingopbrengst wordt geïnvesteerd in Kunst en Cultuur.

Bekijk de veilingcollectie via onderstaande link

Collectie gemeente IJsselstein

De gemeente IJsselstein laat een deel van haar kunstcollectie veilen. Het IJsselsteinse veilinghuis Heritage Auctions Europe brengt de collectie van 14 tot en met 17 februari onder de hamer tijdens de Art, Collectibles, Jewelry and TCG veiling. De gemeente veilt de collectie omdat er te weinig expositieruimte is na een interne verbouwing. De opbrengst komt ten goede aan kunst en cultuur in IJsselstein.

Veiling

De veiling van de gemeentelijke kunstwerken maakt deel uit van de Art, Collectibles, Jewelry and TCG veiling. Deze vindt plaats van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 februari 2024 bij Heritage Auctions Europe aan de Energieweg 7 in IJsselstein. De gemeentelijke kunstcollectie, bestaande uit 260 kunstwerken, wordt op vrijdag 16 februari tussen 9.30 en 11.00 uur geveild. De veiling is fysiek en online bij te wonen om een bod uit te brengen. Het advies is om vooraf een account aan te maken op de website van het veilinghuis. Er worden in totaal ruim 4300 kavels geveild.

Kijkweek

Geïnteresseerden kunnen de collectie bekijken van woensdag 7 tot en met dinsdag 13 februari van 10.00 tot 17.00 uur, behalve op zondag. Op donderdag 8 februari is het veilinghuis open tot 21.00 uur. De veilingcatalogus met een overzicht van de complete collectie is te bekijken op www.ha-europe.com.

IJsselsteinse kunstcollectie

In Nederland had tot 1987 de beeldende kunstenaarsregeling (BKR). Via deze regeling konden kunstenaars een (tijdelijk) inkomen ontvangen van de overheid in ruil voor een artistieke tegenprestatie. Zo konden kunstenaars zich focussen op hun werk en ontwikkeling. 
Op het hoogtepunt maakten bijna 6000 kunstenaars gebruik van de regeling, waardoor het niet meer te betalen was. Ook was de collectie zo groot geworden (221.000 stuks), dat het niet goed beheerd kon worden. Daarom stopte de regeling in 1987.

Tussen 1992 en 2007 besloot het Rijk om het grootste deel van de kunstwerken over te dragen of te verkopen. In 1992 is de BKR-collectie die gemeente IJsselstein in bruikleen had, geschonken.
Dit deel van de collectie bestaat uit kunstwerken van kunstenaars uit het hele land, zoals H.L. Koolen en J. Hansen. Op dit moment kijkt de Rijksdienst voor cultureel erfgoed naar dit deel van de BKR-collectie. Wellicht dat een aantal van deze werken weer toegevoegd worden aan de Nederlandse rijkscollectie. Ook Museum IJsselstein kijkt welke werken van cultuurhistorische waarde zijn voor onze stad. Die werken zullen we behouden.

Het andere deel van de BKR-collectie bevat werken van kunstenaars die in IJsselstein gebruik maakten van de BKR-regeling, zoals Hans Leijerzapf, Ernst Löwensteijn, Edith van Dijk, Wilma van Opstal en Marjolijn Boxhoorn.

Tot slot bevat de IJsselsteinse collectie kunstwerken die de gemeente in de afgelopen jaren van kunstenaars als J. Wolkers, G. Monné, C. Lagendijk, C. v.d. Haak en anderen heeft gekocht of gekregen.

De collectie bestaat uit schilderijen, foto’s en tekeningen op canvas en papier, al dan niet ingelijst. Kleine en grotere werken van doorgaans hoge kwaliteit. Een aantal werken heeft in de loop van de tijd wat schade opgelopen, aan het doek zelf of bijvoorbeeld aan de lijst. Heritage Auctions Europe, het veilinghuis in IJsselstein, gaat in november alle werken taxeren, fotograferen en beschrijven.

Procedure

Het besluit van het college om de kunstcollectie te veilen, is op 8 augustus 2023 gepubliceerd in het Gemeenteblad, het overheidskanaal voor officiële bekendmakingen van gemeenten. Op dat moment is formeel de vervreemdingsprocedure voor overheden gestart. Dit is het traject om de collectie af te stoten. Gemeente IJsselstein maakt het besluit om een deel van de collectie te veilen algemeen bekend. Vanaf het moment van publicatie in het Gemeenteblad is het mogelijk om tot 19 september een onderbouwde zienswijze tegen het veilen van de collectie of bijvoorbeeld een kunstwerk in te dienen. In week 38 sloot de zienswijzetermijn van de vervreemdingsprocedure. Er zijn geen reacties ontvangen en daarom is de verkoop definitief voortgezet.

Meer weten

Via de website, de gemeentepagina in Het Kontakt en de socialmediakanalen van de gemeente kunt u op de hoogte blijven. De gemeente doet haar uiterste best om de betrokken kunstenaars in de aanloop naar de veiling te informeren.