Gemeentelijke belastingen

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt alle belastingtaken voor onze gemeente. BSR stuurt u de aanslagen en draagt zorg voor de inning.

Beschrijving

Voor onze gemeente behandelt BSR de volgende belastingen:

  • de onroerende-zaakbelasting
  • de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
  • de rioolheffing

U krijgt van BSR één aanslagbiljet voor de hiervoor genoemde gemeentelijke belastingen. Daarnaast int BSR de BIZ-bijdrage (bedrijveninvesteringszone Binnenstad). De overige gemeentelijke belastingen en heffingen zoals de leges, de lijkbezorgingsrechten en de marktgelden worden door de gemeente zelf uitgevoerd.

Belastingverordeningen 2023

Hoe werkt het

In het digitaal loket van BSR kunt u snel en gemakkelijk:

  • Bezwaar maken;
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigingen of stopzetten;
  • Kwijtschelding aanvragen;
  • Aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen.

Meer informatie

Bezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel

Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel

Telefonisch: 0344 - 70 47 04

E-mail: Contactformulier

Website: www.bsr.nl