Hondenbeleid

Lekker naar buiten met uw hond? Iedereen kan hiervan genieten, zonder dat dit overlast en ergernis oplevert bij honden- en niet-hondenbezitters. Daarom zijn er regels vastgesteld.

Beschrijving

Loslopen

De hond mag loslopen op de daartoe aangewezen losloopvelden. Zie daarvoor de geel gemarkeerde gebieden op de hondenuitlaatkaart (menu rechts).
Daarnaast mag de hond loslopen in het buitengebied, tenzij ter plaatse anders aangegeven.
In het buitengebied mag de hond niet loslopen in weilanden en hooi- en weilanden in de natuurterreinen waar vee graast.

Op andere plekken dan de losloopvelden en het buitengebied moet de hond in de gehele gemeente aangelijnd zijn.
Honden zijn niet welkom op speelplekken, speeltuinen, speelweiden, zandbakken, trapveldjes, etc.

Opruimplicht voor hondenpoep

Op de losloopvelden en buitengebieden hoeft u de hondenpoep niet verplicht op te ruimen. Dit is wel wenselijk. In de rest van de gemeente moet u de hondenpoep wel verplicht opruimen.

Hondenbelasting

In het nieuwe coalitieakkoord staat dat per 1 januari 2023 de hondenbelasting vervalt.

Blindengeleidehonden?

Hondenbezitters die een hond hebben die aantoonbaar is opgeleid (gekwalificeerd) en in dienst is als hulphond, hebben recht op een aantal vrijstellingen:

  • De hondenbelasting hoeft niet geheven te worden;
  • Hulphonden hebben wel toegang tot publieke toegankelijke en als kinderspeelplaats, zandbak of speelweide ingerichte plekken;
  • De eigenaar van een hulphond is niet verplicht de hondenpoep op te ruimen als dit vanwege een handicap niet kan.

Overlast van honden

Overlast van honden kunt u melden via het Meldinfgsformulier.

Hondenuitlaatkaart

Deze kaart (pdf, 1,56 MB) van IJsselstein laat zien waar honden mogen loslopen en waar poep niet opgeruimd hoeft te worden.