Duurzame energie opwekken

We zetten samen in op energiebesparing. Tegelijkertijd wordt gas steeds vaker vervangen door elektriciteit en gaan steeds meer mensen elektrisch rijden. Hierdoor neemt de vraag naar elektriciteit toe. Het is belangrijk dat we deze elektriciteit duurzaam opwekken.

Beschrijving

We gebruiken hiervoor in de eerste plaats zonnepanelen op daken. Als u meer wilt weten over het plaatsen van zonnepanelen op uw dak, kunt u kijken op jouwhuisslimmer.nl/ijsselstein of Milieucentraal.

Met zonnepanelen op daken kunnen we een groot deel van onze elektriciteit opwekken. De overheid werkt ook hard aan windturbines op zee. Om te zorgen voor duurzame en klimaatneutrale energievoorziening hebben we echter ook zonnevelden en/of windturbines op land nodig. In IJsselstein zijn we aan het onderzoeken waar en hoe we hier ruimte voor kunnen bieden.

In 2020 en 2021 hebben we uitgebreid gesproken met inwoners over zonnevelden en windturbines. Op basis van deze gesprekken zijn er zoekgebieden aangewezen voor zonnevelden en windturbines in het 'Toets- en Afwegingskader duurzame energie'. We hebben ook voorwaarden vastgesteld waar zonnevelden en windturbines ontwikkeld mogen worden.

In de komende jaren gaan we deze zoekgebieden verder uitwerken om uiteindelijk projecten te realiseren. We zullen ook in deze fase weer met inwoners praten over de voorwaarden waar er in IJsselstein ruimte is voor zonnevelden en/of windturbines.