Wat doet de gemeente?

De gemeente IJsselstein zet in toenemende mate in op klimaatadaptatie.

Beschrijving

De komende jaren is de gemeente IJsselstein druk bezig met het integreren van klimaatadaptatie in haar beleid en voert de gemeente diverse projecten én acties uit met het uiteindelijke doel om in 2050 klimaatbestendig te zijn. De gemeente IJsselstein werkt hiervoor samen met de volgende regionale en lokale partners en partijen.

Netwerk Water en Klimaat

De gemeente IJsselstein is onderdeel van het Netwerk Water en Klimaat. Binnen dit netwerk werken 14 gemeenten, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht sinds januari 2020 aan een klimaatbestendig Utrecht Zuidwest.

Regionale Adaptatie Strategie (RAS)
Samen met de partners in het Netwerk Water en Klimaat is de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. De RAS bevat een visie en strategie om de regio Utrecht Zuidwest uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Om het opgestelde doel per 2050 in IJsselstein te bereiken wordt onder andere ingezet op nieuw beleid, de implementatie van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte en het stimuleren van inwoners om maatregelen te nemen.

Logo Water & Klimaat

Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ)

De gemeente IJsselstein werkt voor bewonersparticipatie samen met Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ). De gemeente ondersteunt KNIJ bijvoorbeeld met de aanleg van groene daken. Meer informatie over KNIJ en hun acties vindt u op de website van Klimaatneutraal IJsselstein.

Logo Klimaatneutraal IJsselstein

Steenbreek

De gemeente IJsselstein is onderdeel van Stichting Steenbreek. Dit landelijke netwerk is een kennis- en netwerkorganisatie dat ondersteuning biedt aan de gemeente IJsselstein voor het vergroenen van de leefomgeving.

Logo Steenbreek