Toekomstperspectief

Op deze pagina vind je alle informatie over het proces van het Toekomstperspectief 2040: een brede raadpleging en dialoog met de stad over de toekomst van IJsselstein.

Beschrijving

Via een digitale enquête, straatgesprekken en stellingen via social media zijn inwoners en ondernemers bevraagd naar huidige kwaliteiten en opgaven voor de toekomst. Op 31 januari is de Dag van IJsselstein gehouden en hebben we met elkaar in een digitale bijeenkomst gesproken over de toekomst. Op donderdag 10 maart nam burgemeester Patrick van Domburg namens de gemeenteraad de resultaten in ontvangst van het gesprek over de toekomst van IJsselstein. Na de gemeenteraadsverkiezingen gebruikt de raad dit Toekomstperspectief bij het besturen van de stad in het algemeen en bij maken van een brede afweging over de toekomst en de samenwerking in de stad en in de regio.

U leest hier het rapport met de resultaten: Toekomstperspectief 2040. Op pagina 40 van het rapport staat een weergave van de opbrengst van de  Dag van IJsselstein. In het rapport is dit digitaal niet leesbaar. Met deze bijlage kunt u het wel bekijken.

Kompas voor de toekomst

IJsselstein is een prachtige gemeente om te wonen, werken en leven. Met haar historische binnenstad, diversiteit aan woonwijken, de ligging nabij het stedelijk gebied van de regio Utrecht en grenzend aan het Groene Hart biedt de stad het beste van verschillende werelden. Hoe zorgen we ervoor dat IJsselstein ook in de toekomst een fijne plek blijft om te leven? 

De gemeenteraad wil graag van de IJsselsteiners horen wat zij belangrijk vinden voor het leven in IJsselstein: wat maakt IJsselstein bijzonder, wat zijn de belangrijkste opgaven voor de toekomst en wat is de plek van IJsselstein in de regio? Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners willen we deze vragen beantwoorden om zo te komen tot een Toekomstperspectief voor onze stad: een kompas voor de toekomst dat richting geeft bij keuzes over IJsselstein. 

Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: 

  • Wat maakt wonen en leven in de IJsselsteinse wijken aantrekkelijk? Wat kan beter?
  • Hoe kijkt u aan tegen het werken en/of ondernemen in IJsselstein?
  • De kwaliteit en beschikbaarheid van de voorzieningen in de gemeente.
  • De inrichting van de openbare ruimte en kwaliteit van de infrastructuur.
  • De beleving van het landschap in en om de gemeente.

 

De gemeenteraad gebruikt het Toekomstperspectief bij het maken van keuzes voor de toekomst, de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert en hoe zij daarbij samenwerkt, in de stad en in de regio.

In drie fasen naar een Toekomstperspectief 

We ontwikkelen het toekomstperspectief in drie fasen: 

1.    In de eerste fase verkennen we wat in de afgelopen jaren al op een rij is gezet over de toekomst van IJsselstein: denk aan de omgevingsvisie, de urgentieagenda en eerdere toekomstvisies. Zo beginnen we niet bij nul en sluiten we aan bij wat er in eerdere gesprekken al naar voren is gekomen. Denk aan de belangrijkste kwaliteiten, ontwikkelingen en opgaven op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, gezondheid, klimaat, mobiliteit, landschap en recreatie. Op basis hiervan stellen we een aantal belangrijke vragen voor de toekomst op.  

2.    In de tweede fase raadplegen we de samenleving en gaan we in gesprek: we leggen de vragen van de toekomst via een enquête voor aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Naast de enquête voeren we straatgesprekken en zetten we via social media stellingen uit. We gaan in gesprek met de woningcorporatie, de welzijnsorganisatie en andere maatschappelijke organisaties. En tot slot organiseren we de Dag van IJsselstein: een gesprek met een brede groep bewoners, ondernemers, raadsleden en maatschappelijke organisaties over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van IJsselstein. 

3.    In de laatste fase ontwikkelen we het Toekomstperspectief op basis van de raadplegingen en gesprekken die zijn gevoerd. Het resultaat presenteren we aan de gemeenschap in een slotbijeenkomst waarin iedereen de gelegenheid heeft om een reactie te geven op het resultaat.

Hieronder zie je welke stappen we op weg naar het Toekomstperspectief per fase gezet zijn. 

input