Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kan een Wmo-voorziening u wellicht helpen.

Beschrijving

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, een dagbesteding hebben en dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het Sociaal Team ondersteunt mensen met vragen over het huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen, dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers, logeren, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Vanuit de Wmo kunt u onderstaande hulp krijgen:

  • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden;
  • Ondersteuning voor de mantelzorger;
  • Hulp bij uw administratie;
  • Hulp in het huishouden;
  • Opvang en activiteiten overdag;
  • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer;
  • Een paar dagen logeren in een verzorgingshuis;
  • Aanpassing aan uw eigen woning zodat u zelfstandig kunt blijven wonen.
  • Beschermd wonen

Voor verpleging en verzorging thuis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Langdurige intensieve zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis vraagt u aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg, 088 - 789 13 10).

Contact Sociaal Team