Capaciteit elektriciteit

De transitie naar een duurzame samenleving komt steeds meer op gang. Steeds meer inwoners en bedrijven gaan elektrisch rijden, maken de overstap van aardgas naar elektriciteit of wekken zelf energie op.

Nieuwe woningen en bedrijven vragen ook om elektriciteit. Al deze ontwikkelingen maken dat de vraag en het aanbod van elektriciteit snel verandert. Sneller dan de netbeheerders kunnen accommoderen. Stedin en TenneT hebben voor de provincie Utrecht dan ook kenbaar gemaakt dat capaciteitsgrenzen zijn bereikt voor de afname en het terugleveren van elektriciteit.

Voor de meeste inwoners heeft dit gelukkig geen gevolgen. Bedrijven en instellingen met een aansluiting van ten minste 3 x 80 ampère kunnen hier echter wél hinder van ondervinden. Juist wanneer zij voornemens zijn om meer elektriciteit te gebruiken of energie terug te leveren middels zonnepanelen. Voor meerMeer informatie kunt u terugvinden via de onderste twee links. Daarnaast kunt u voor vragen altijd contact opnemen met netbeheerder Stedin.