Drank- en horecavergunning

Wilt u als ondernemer, stichting of vereniging drank schenken of verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. 

Hoe werkt het

Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning adviseren wij u een afspraak te maken voor een intake gesprek met de gemeente. De gemeente legt u alles uit en geeft u de benodigde formulieren mee. Het duurt ongeveer drie weken om alle gevraagde informatie te verzamelen. Heeft u alle gevraagde informatie? Maak een vervolgafspraak om de aanvraag voor een exploitatievergunning (en eventueel een aanvraag drank- en horecavergunning) in te dienen. Er zijn verschillende aanvraagformulieren, let dus goed op welk formulier u moet invullen.

Wilt u als ondernemer drank schenken of verkopen?

Dan gebruikt u als aanvrager het ‘aanvraagformulier Drank- en horecawet model A’ en voor de leidinggevende(n) het formulier ‘Bijlage bij model A’ (1 voor elke leidinggevende).

Wilt u als stichting of vereniging een vergunning aanvragen (paracommerciële activiteit)?

U gebruikt ‘Aanvraagformulier Drank- en horecawet model B’ en voor de leidinggevenden het formulier ‘Bijlage bij model B’ (1 voor elke leidinggevende). Voor een para commerciële rechtspersoon gelden extra regels. Na het intake gesprek vragen wij u binnen een afgesproken termijn de volgende stukken aan te leveren:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vergunning Drank- en Horecawet model A of B;
  • Per leidinggevende een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vergunning Drank- en Horecawet Bijlage bij Model A of B;
  • Een recent uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bouwkundige tekening inclusief bijbehorend terras(sen) (schaal 1:100 of 1:200);
  • Technische gegevens over de capaciteit van de mechanische ventilatie inclusief bewijsstukken;
  • Per leidinggevende een kopie van de verklaring sociale hygiëne, tenzij de betreffende leidinggevende(n) bekend is/zijn in het register Sociale Hygiëne www.svh.nl;
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager rechtmatig in Nederland verblijft (paspoort of ID-bewijs);
  • Indien van toepassing: volmachtverklaring;
  • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevende(n).

Kosten

Soort vergunning Legeskosten
Vergunning op grond van de Alcoholwet €617,35
Wijziging van de vergunning op grond van de Alcoholwet €344,10
Exploitatievergunning, behandeling van de aanvraag €195,90
Exploitatievergunning met terras, behandeling van de aanvraag €158,25
Wijziging van exploitatievergunning ivm exploitatie terras €158,25
Ontheffing sluitingstijd, behandeling van de aanvraag €97,75
Bijschrijven of doorhalen van een leidinggevende op de vergunning op grond van de Alcoholwet, per leidinggevende €59,50

Hoe lang duurt het

Meestal nemen wij binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. Maar als daar een goede reden voor is (we wachten bijvoorbeeld op een extern advies), kan die termijn worden verlengd. Let op: Zorg voor een juist ingevulde en complete aanvraag. Ontbrekende gegevens veroorzaken vertraging. Neem daarom contact met de gemeente op voor vooroverleg. Zo kunt u de procedure voor de aanvraag op de juiste manier starten.

Meer weten