Ondernemersverenigingen

Het bedrijfsleven in de gemeente IJsselstein heeft zich voor een groot deel aangesloten bij de ondernemersverenigingen. De ondernemersverenigingen zijn zeer actief. Denk aan gezamenlijke inkoop energie, beveiliging, inzameling bedrijfsafval, regulier overleg met het college van B&W, thema-avonden en meer.

Hieronder vindt u de industriële- en winkeliersverenigingen:

Geïnteresseerd? Sluit u aan bij een van de ondernemersverenigingen.