Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het scheiden en gescheiden afvoeren van hun bedrijfsafval of bedrijfsafvalstoffen. Hier vindt u alle informatie.

Beschrijving

Verplicht scheiden

Ondernemers zijn verplicht om hun bedrijfsafval te scheiden. Heeft u een vergunning van de gemeente of provincie, dan staat daar meestal in vermeld welke afvalstoffen u precies moet scheiden. Heeft u geen vergunning, dan gelden de regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Op het Ondernemersplein vindt u meer informatie over welk afval een bedrijf moet scheiden. En hoe dit moet gebeuren.

Inleveren

Hoe werkt het voor bedrijven? Sluit een contract af met een erkende, particuliere inzamelaar en laat uw afval ophalen. Maak gebruik van de VIHB-lijst voor erkende inzamelaars. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers. Als u afvalstoffen afgeeft aan een erkende inzamelaar, dan moet u dit registreren. Dit gaat via een afvalstoffenregistratie.

Bedrijfsafval is niet toegestaan op de recyclingstations van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Inwoners die met een bedrijfsbusje afval komen brengen, moeten aan kunnen tonen dat het slechts om huishoudelijk afval gaat.

Rolcontainers niet in de openbare ruimte

Het plaatsen van rolcontainers in de openbare ruimte is niet toegestaan, op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Artikel 2:10 "Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.").

In IJsselstein is de afspraak dat u afvalcontainers op uw eigen terrein plaatst. Bent u ondernemer in de binnenstad, dan kunt u uw afval ook aanbieden in de ondergrondse bedrijfsafvalcontainer op de Vingerhoekhof (Renewi).

Accountmanager bedrijven

Loopt u tegen knelpunten aan in het ondernemerschap?

Neem contact op met Mariette Lam – van Bruchem. Mail naar m.v.bruchem@ijsselstein.nl. Op maandag tot en met donderdag kunt u ook bellen naar 06 203 248 33. Of bel het algemene nummer 14 030 en vraag naar Mariette Lam – van Bruchem.