Capaciteit elektriciteit

Bedrijven en instellingen kunnen hinder ondervinden van overbelasting van het elektriciteitsnet.

Beschrijving

De transitie naar een duurzame samenleving komt steeds meer op gang. Steeds meer inwoners en bedrijven gaan elektrisch rijden, maken de overstap van aardgas naar elektriciteit of wekken zelf energie op.

Nieuwe woningen en bedrijven vragen ook om elektriciteit. Al deze ontwikkelingen maken dat de vraag en het aanbod van elektriciteit snel verandert. Sneller dan de netbeheerders kunnen accommoderen. Stedin en TenneT hebben voor de provincie Utrecht dan ook kenbaar gemaakt dat capaciteitsgrenzen zijn bereikt voor de afname en het terugleveren van elektriciteit.

Voor de meeste inwoners heeft dit gelukkig geen gevolgen. Bedrijven en instellingen met een aansluiting van ten minste 3 x 80 ampère kunnen hier echter wél hinder van ondervinden. Juist wanneer zij voornemens zijn om meer elektriciteit te gebruiken of energie terug te leveren middels zonnepanelen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met netbeheerder Stedin.

Accountmanager bedrijven

Loopt u tegen knelpunten aan in het ondernemerschap?

Contactpersoon: Mariette Lam – van Bruchem
m.v.bruchem@ijsselstein.nl
06 203 248 33 (maandag t/m donderdag)
Algemene nummer: 14 030