Alcoholvergunning

Wilt u als ondernemer, stichting of vereniging drank schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

Beschrijving

Wilt u als ondernemer, stichting of vereniging drank schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Er zijn verschillende aanvraagformulieren, let dus goed op welk formulier u moet invullen. Om er zeker van te zijn dat u alles goed regelt, raden wij u aan een afspraak te maken met de gemeente. Dan leggen wij u alles rustig uit.

Hoe werkt het?

Voor het aanvragen van een alcoholvergunning adviseren wij u een afspraak te maken voor een intake gesprek met de gemeente. De gemeente legt u alles uit en geeft u de benodigde formulieren mee. Het duurt ongeveer drie weken om alle gevraagde informatie te verzamelen. Heeft u alle gevraagde informatie? Maak een vervolgafspraak om de aanvraag voor een exploitatievergunning (en eventueel een aanvraag alcoholvergunning) in te dienen.

Wilt u als ondernemer drank schenken of verkopen?

Dan gebruikt u als aanvrager het ‘aanvraagformulier alcoholwet model A’ en voor de leidinggevende(n) het formulier ‘Bijlage bij model A’ (1 voor elke leidinggevende).

Wilt u als stichting of vereniging een vergunning aanvragen (paracommerciële activiteit)?

U gebruikt ‘Aanvraagformulier alcoholwet model B’ en voor de leidinggevenden het formulier ‘Bijlage bij model B’ (1 voor elke leidinggevende). Voor een para commerciële rechtspersoon gelden extra regels.

Na het intake gesprek vragen wij u binnen een afgesproken termijn in ieder geval de volgende stukken aan te leveren:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vergunning alcoholwet model A of B;
  • Per leidinggevende een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vergunning alcoholwet Bijlage bij Model A of B;
  • Een recent uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bouwkundige tekening inclusief bijbehorend terras(sen) (schaal 1:100 of 1:200);
  • Technische gegevens over de capaciteit van de mechanische ventilatie inclusief bewijsstukken;
  • Per leidinggevende een kopie van de verklaring sociale hygiëne, tenzij de betreffende leidinggevende(n) bekend is/zijn in het register Sociale Hygiëne www.svh.nl;
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager rechtmatig in Nederland verblijft (paspoort of ID-bewijs);
  • Indien van toepassing: volmachtverklaring;
  • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevende(n).

Kosten

Wat betaal ik voor een aanvraag? Bekijk de legesverordening voor de kosten voor het aanvragen van vergunningen in de gemeente IJsselstein.

Hoe lang duurt het?

Meestal nemen wij binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. Maar als daar een goede reden voor is (we wachten bijvoorbeeld op een extern advies), kan die termijn worden verlengd.
Let op: Zorg voor een juist ingevulde en complete aanvraag. Ontbrekende gegevens veroorzaken vertraging. Neem daarom contact met de gemeente op voor vooroverleg. Zo kunt u de procedure voor de aanvraag op de juiste manier starten.

Meer weten en documentatie