Horecabedrijf exploitatievergunning

Begint u een horecabedrijf zoals een café, ijssalon of restaurant? Of neemt u een bestaande zaak over? Vraag dan een exploitatievergunning horeca aan.

Beschrijving

Ook als u geen alcohol schenkt, heeft u een exploitatievergunning nodig. In een exploitatievergunning staan regels voor de openbare orde en veiligheid, overlast en fatsoen in en rondom de horeca-inrichting. Ook een bijbehorend terras hoort bij de inrichting. U mag geen terras plaatsen als dit terras niet op de exploitatievergunning vermeld staat.

De volgende horecagelegenheden hebben in principe geen exploitatievergunning nodig:

 • winkel als bedoeld in artikel 1 van de winkeltijdenwet;
 • zorginstelling;
 • museum;
 • bedrijfskantine of restaurant;
 • religieuze instelling;
 • school.

Wilt u alcoholische dranken schenken? Dan heeft u een drank- en horecawetvergunning nodig. Voor een slijterij is een drank- en horecavergunning nodig.

Hoe werkt het

Voor het aanvragen van een exploitatievergunning kunt u het beste een afspraak maken voor een intake gesprek met de gemeente. De gemeente legt u alles uit en geeft u de benodigde formulieren mee. Het duurt ongeveer drie weken om alle gevraagde informatie te verzamelen. Heeft u alle gevraagde informatie? Maak een vervolgafspraak om de aanvraag voor een exploitatievergunning (en eventueel een aanvraag drank- en horecavergunning) in te dienen.

Na het intake gesprek vragen wij u binnen een afgesproken termijn de volgende stukken aan te leveren:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier exploitatievergunning;
 • Een recent uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
 • Een bouwkundige tekening inclusief bijbehorend (terras(sen) (schaal 1:100 of 1:200);
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager rechtmatig in Nederland verblijft (paspoort of ID-bewijs);
 • Indien van toepassing: volmachtverklaring.

Vraagt u ook een vergunning aan voor een terras? Dan vragen wij ook om een situatietekening van uw terras. Lees hieronder waaraan deze situatietekening moet voldoen. In bijzondere gevallen kan de gemeente vragen om een ontwerp of foto van het te gebruiken terrasmeubilair.

Situatietekening

Een situatietekening (plattegrond) geeft een duidelijk beeld van het terras en de omgeving. Geef op uw tekening duidelijk aan:

 • De afmetingen van het pand;
 • De grenzen en afmetingen van het terras;
 • Obstakels zoals bomen, paaltjes en afvalbakken;
 • Straatnamen, parkeerplaatsen en stoepen;
 • De ruimte die overblijft voor voetgangers. Er moet altijd een vrije doorloop (zonder obstakels) van minimaal 1,5 meter breed zijn;
 • De afmetingen op de situatietekening moeten hetzelfde zijn als de afmetingen die u in uw aanvraag aangeeft.

Voorwaarden

 • U kunt een horecagelegenheid alleen starten als er in het bestemmingsplan is aangegeven dat horeca is toegestaan op de door u aangegeven locatie. Er is verschil tussen lichte horeca zoals een cafetaria of restaurant en middelzware horeca zoals een café of shoarmazaak. Informatie vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • De exploitatievergunning is persoons- en pandgebonden. Dit betekent dat u een bestaande vergunning niet kan overnemen of overdragen;
 • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen;
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen. Meer informatie hierover leest u bij Wet Bibob.

Spelregels exploitatievergunning

In een exploitatievergunning horecabedrijf leggen we de volgende zaken vast:

 • Het soort horecabedrijf dat u heeft;
 • De ondernemingsvorm van het bedrijf;
 • De openingstijden;
 • De toestemming voor een terras;
 • Wie de vergunning heeft gekregen.

Uitzonderingen

U heeft geen exploitatievergunning nodig voor een:

 • Winkel als bedoeld in artikel 1 van de winkeltijdenwet;
 • Zorginstelling;
 • Museum;
 • Bedrijfskantine of restaurant;
 • Religieuze instelling;
 • School.

Kosten

U moet betalen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning. Hiervoor verwijzen wij u naar de geldende legesverordening.

Hoe lang duurt het

De doorlooptijd voor de behandeling van een aanvraag is gemiddeld acht weken. Let op: Zorg voor een juist ingevulde en complete aanvraag. Ontbrekende gegevens veroorzaken vertraging. Neem daarom contact met de gemeente op voor vooroverleg. Zo kunt u de procedure voor de aanvraag op de juiste manier starten.