Incidentele festiviteit horeca of verenigingen

Het is een inrichting toegestaan maximaal 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden. Tijdens een incidentele festiviteit zijn de geluidsnormen niet van toepassing en mag verlichting ten behoeve van sportactiviteiten langer aanblijven.

Beschrijving

In beide gevallen geldt de verruiming tot maximaal 24.00 uur. Bent u een type A of B in de zin van het Besluit? U kunt dan een kennisgeving doen van een incidentele festiviteit. Meld een incidentele festiviteit minimaal 2 weken vooraf aan de gemeente via het digitale meldingsformulier.

Online melden