Venten

Onder venten wordt verstaan: het te koop aanbieden van goederen of diensten aan willekeurige voorbijgangers. De venter is in beweging, het tijdelijk stilstaan in afwachting van klanten mag niet.