Weekmarkt

De weekmarkt in de binnenstad van IJsselstein is elke vrijdag van 12.00 uur tot 20.00 uur. Er is momenteel ruimte voor nieuwe kramen op de markt, hiervoor kun u een marktplaatsvergunning aanvragen.

Beschrijving

Op dit moment is er op de weekmarkt ruimte voor nieuwe marktkramen.

Huidige situatie

De weekmarkt in IJsselstein is elke vrijdag van 12.00 uur tot 20.00 uur met ongeveer 25 marktkooplieden. De locatie is in de binnenstad van de gemeente IJsselstein, uitstrekkend over de Benschopperstraat en de Utrechtsestraat. Voor een plek op de weekmarkt is het nodig om een marktplaatsvergunning aan te vragen. Hiervoor is onder andere een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig. Op dit moment is er op de weekmarkt ruimte voor nieuwe marktkramen. Er wordt wel gekeken naar de branchering van de marktkramen. Verkoopt u een bijzonder product wat nog niet op de markt wordt verkocht, dan maakt u meer kans op een plaats. De gemeente werkt niet meer met een wachtlijst.

Hoe werkt het?

Als u als ondernemer belangstelling heeft om op de weekmarkt in IJsselstein te staan, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. We zijn bereikbaar via 14 030 of mail naar info@ijsselstein.nl.

Allereerst zal de marktmeester u een rondleiding geven op de weekmarkt. De marktmeester geeft u dan informatie over branchering, de aanwezige marktkramen, tijden en andere praktische informatie. Vervolgens bestaat er de mogelijkheid om mee te lopen. Hiervoor is onderstaande benodigd. U dient dan leges te betalen en de marktgelden per marktdag, per strekkende meter voor uw kraam. U kunt maximaal 3 keer meelopen.

Voor de aanvraag op de weekmarkt heeft de gemeente de volgende informatie van u nodig:

 • Omschrijf de producten die u wilt verkopen
 • Omschrijf de uitstraling van de kraam (u mag ook foto’s of een folder meesturen)
 • Aantal m2 kraam (lengte x breedte)
 • Geef aan wat voor u van toepassing is: 1) met licht en pinautomaat 2) met licht, pinautomaat, kassa en weegschaal of 3) met licht, pinautomaat, koelingen of bakapparatuur
 • Indien u in categorie 3 valt, specificeer dan uw apparatuur, inclusief stroomverbruik per kWh
 • Kunt u 52 weken per jaar aanwezig zijn op de weekmarkt?
 • Referenties (gemeenten)
 • Gewenste ingangsdatum
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Bewijs van een afgesloten WA-verzekering
 • Eventueel een SVH Diploma Sociale Hygiëne

Download aanvraagformulier plek weekmarkt.

Kosten (maatstaf van heffing en belastingtarief)

Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt zijn de kosten voor 2023 per strekkende meter, met een minimum van 4 m1 het volgende:

 • met licht en pinautomaat: € 3,33
 • met licht, pinautomaat, kassa en weegschaal: € 3,62
 • met licht, pinautomaat, koelingen of bakapparatuur: € 4,21

Voor de berekening van het marktgeld geldt een gedeelte van een strekkende meter als een volle eenheid. Daarnaast betaalt u voor het in behandeling nemen van een marktvergunning een bedrag van € 126,90*. Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits u alle vereiste stukken heeft ingediend.

Heeft u bezwaar tegen de marktgelden? Dien binnen zes weken na de dagtekening van de door u ontvangen belastingaanslag in. Het bezwaarschrift moet de redenen van uw bezwaar bevatten. Stuur ook de aanslag waar het om gaat als bijlage mee.
U kun online bezwaar indienen via deze link. Of schriftelijk (niet per e-mail) bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Meer informatie hierover staat op de aanslag.

* Het is dus financieel gunstiger om meteen een vaste vergunning aan te vragen.

Meer weten?