Sidebar

Komt mijn stichting of vereniging in aanmerking?

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet uw stichting of vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden.

 1. Uw stichting of vereniging is actief in IJsselstein.
 2. Uw stichting of vereniging heeft geen winstoogmerk.
 3. Bij een stichting: deze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 4. Uw stichting of vereniging is in financiële problemen geraakt door de energie- of koopkrachtcrisis.
 5. U wendt de ondersteuning zodanig aan dat hierdoor de deelname aan uw organisatie wordt gewaarborgd. Denk hierbij onder andere aan de prijzen van contributie en entreekaartjes.

Vraag ondersteuning aan

Komt mijn onderneming in aanmerking?

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u en uw onderneming voldoen aan de volgende voorwaarden.

 1. U woont in IJsselstein en/of uw bedrijf is hier gevestigd.
 2. Uw onderneming is in de financiële problemen geraakt als gevolg van de energie-/koopkrachtcrisis.
 3. Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 4. U heeft een zogenaamd toekomstgesprek gevoerd of bent bereid om deze te voeren.
  Meer over een toekomstgesprek
 5. U heeft er zelf alles aan gedaan om uw bedrijf overeind te houden.
 6. Deze incidentele subsidie maakt het daadwerkelijk mogelijk om uw bedrijf overeind te houden.
 7. Uw aanvraag is niet hoger dan € 7.000,-.

Vraag ondersteuning aan