Incidentele subsidie

De aanvraag moet uiterlijk acht weken vóór de uitvoering van de activiteit bij de gemeente worden ingediend.

Beschrijving

De incidentele subsidieaanvraag bestaat uit de volgende documenten:

  • een digitaal ingevuld en ingezonden aanvraagformulier;
  • een beschrijving van de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd;
  • hoe de activiteiten aan de doelen en resultaten bijdragen;
  • een begroting van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten en een balans over het voorgaande jaar.

Online aanvragen incidentele subsidie


Meer over subsidies (algemeen)

Een subsidie is financiële steun. Meestal is dit geld, maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van een gemeentelijk gebouw, zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht. Of de gemeente die het pleintje in uw buurt volgens uw idee herinricht.

De gemeente IJsselstein heeft twee soorten subsidies: de incidentele subsidie en de structurele subsidie.

  • Een incidentele subsidie vraagt u aan voor een kortdurende/eenmalige activiteit. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen een incidentele subsidie aanvragen.
  • Een structurele subsidie vraagt u aan voor een meerjarig terugkerende activiteit. Rechtspersonen kunnen een structurele subsidie aanvragen.

Op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over natuurlijke- en rechtspersonen.

Meer regels en voorwaarden staan in de algemene subsidieverordening, subsidieregelingen voor kunst en cultuur, combinatiefuncties en beleidsregels voor sport. Voor alle subsidies geldt de 'Algemene wet bestuursrecht'.