Structurele subsidies algemeen

Voor ideeën van en voor IJsselsteiners. Voor de verenigingen, stichtingen en ondernemers van IJsselstein.

Beschrijving

Een subsidie is financiële steun. Meestal is dit geld, maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van een gemeentelijk gebouw, zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht. Of de gemeente die het pleintje in uw buurt volgens uw idee herinricht.

De gemeente IJsselstein heeft twee soorten subsidies: de incidentele subsidie en de structurele subsidie.

  • Een incidentele subsidie vraagt u aan voor een kortdurende/eenmalige activiteit. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen een incidentele subsidie aanvragen.
  • Een structurele subsidie vraagt u aan voor een meerjarig terugkerende activiteit. Rechtspersonen kunnen een structurele subsidie aanvragen.

Op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over natuurlijke- en rechtspersonen.

Meer regels en voorwaarden staan in de algemene subsidieverordening, subsidieregelingen voor kunst en cultuur, combinatiefuncties, beleidsregels voor sport en subsidie voorschoolse educatie en/of peuteropvang. Voor alle subsidies geldt de 'Algemene wet bestuursrecht'.

Aanvragen

Zorg ervoor dat u deze subsidie op tijd aanvraagt! Het is namelijk nodig om de aanvraag vóór 1 april van het jaar voor de activiteit wordt uitgevoerd in te dienen. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon. U kunt een structurele subsidie aanvragen door het digitale formulier in te vullen. Er zijn twee soorten aanvraagformulieren beschikbaar, namelijk 'algemeen' en 'Kunst en Cultuur'.

De algemene aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

  • een digitaal ingevuld en ingezonden aanvraagformulier;
  • een beschrijving van de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd;
  • hoe de activiteiten aan de doelen en resultaten bijdragen;
  • een begroting van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten en een balans over het voorgaande jaar.

Aanvragen kan vanaf 1 maart

Ondernemingen

Als de aanvrager een onderneming is, dan zijn er aanvullende eisen.

  • Een opgave van ontvangen (of nog te ontvangen) subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen, in welke vorm dan ook. Het gaat hierbij om steun die met staatsmiddelen bekostigd is, voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
  • Een verklaring als bedoeld in de de-minimis­verordeningen (de-minimisverklaring).

Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.


Subsidieoverzicht 2024

Download hier het Subsidieoverzicht 2024

Voorschoolse Educatie en Peuteropvang

In dit overzicht zijn de subsidies die het college wil toekennen voor de Voorschoolse Educatie en Peuteropvang niet opgenomen. Hiervoor geldt namelijk een aparte indieningsdatum en een apart proces. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@ijsselstein.nl.

Informatie

Voor vragen of nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Het telefoonnummer is 14 030, dagelijks te bereiken van 08:30 tot 17:00 uur. U kunt uw vragen ook schriftelijk indienen.