Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen.

Bedrijfsafval is niet toegestaan op de recyclingstations van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Inwoners die met een bedrijfsbusje afval komen brengen, moeten aantonen dat het afval afkomstig is van hun huishouden.

Hoe werkt het

U kunt een contract afsluiten met een erkende, particuliere inzamelaar om uw afval te laten ophalen. Erkende inzamelaars vindt u op de zogeheten; VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers. De kosten voor het overslaan, transporteren en verwerken van ontvangen afval en grondstoffen worden betaald uit de afvalstoffenheffing. Als u afvalstoffen afgeeft aan een erkende inzamelaar, moet u dit registreren. Dit gaat via een afvalstoffenregistratie.

Meer weten

Als u een omgevingsvergunning milieu voor uw bedrijf heeft, dan staat daar meestal in welke afvalstoffen u precies moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Meer informatie over afval scheiden vindt u op de website van: Ondernemersplein. En hoe dit moet gebeuren.