Ingebruikname gemeenteterrein

Wilt u een weg of een weggedeelte gebruiken voor bijvoorbeeld een steiger, container of een ander object? Vraag hiervoor een ontheffing aan.

U vraagt een ontheffing aan als u een object zoals een container of steiger op gemeentelijke grond (zoals een parkeerplaats, stoep of grasveld) wilt plaatsen. U heeft voor de eerste 10 werkdagen geen ontheffing nodig. Plaatst u de container of steiger op eigen terrein dan hoeft u hiervoor geen ontheffing aan te vragen. Als het object geplaatst wordt op straat in en rondom de binnenstad dan moet u hiervoor wel een ontheffing aanvragen.

Hoe werkt het

Stuur het aanvraagformulier ingebruikname gemeenteterrein met een situatietekening naar de gemeente IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein.

Kosten

  • Het tarief voor het in behandeling nemen van uw aanvraag is € 97,05.
  • Als er meer dan één object wordt geplaatst, komt hier € 7,05 per object bij.
  • Laat u de geplaatste objecten langer dan een week staan, dan betaalt u per twee maanden € 14,10.

Hoe lang duurt het

Vraag uw ontheffing zo snel mogelijk aan bij de gemeente. We hebben minimaal drie weken nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. Indien u de aanvraag eerder kunt indienen, bent er u zeker van dat deze op tijd afgegeven wordt.