Kabels en leidingen aanleggen

Bent u een telecommunicatiebedrijf en gaat u kabels aanleggen, onderhouden of opruimen? Of bent u leverancier van gas, water of elektriciteit (nutsbedrijf) en moet u werkzaamheden verrichten in onze gemeente? Op deze pagina leest u informatie over hoe u een aanvraag kunt indienen.

Hoe werkt het
  • Vraag een instemmingsbesluit of vergunning aan via de website LTC Andes.
  • U heeft hiervoor een inlogaccount nodig.
  • Indien u nog geen account heeft kunt u die aanvragen via website LTC Andes of bel naar 088 - 210 03 30.
Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit of vergunning moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening van de gemeente IJsselstein.

Hoe lang duurt het

Binnen zes weken na binnenkomst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een reactie. Dit kan zijn in de vorm van een instemmingsbesluit of vergunning, maar het kan ook zijn dat het tracé niet goed is bevonden. Voor tracés minder dan 60 meter ontvangt de aanvrager binnen twee weken een reactie. 

Als het tracé is goedgekeurd en een instemmingsbesluit of vergunning is ontvangen, dan kan binnen een half jaar na afgifte een digitale graafmelding worden gedaan via website LTC Andes. Na een half jaar is het instemmingsbesluit vervallen. De goedgekeurde melding moet tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn als bewijs dat de werkzaamheden zijn goedgekeurd door de gemeente.