Bestuurlijk

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een wettelijke basis te bieden. Daarmee is de noodverordening niet langer noodzakelijk.

Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om de noodverordening met ingang van 1 december 2020 in te trekken.

U vindt het besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht tot intrekking van de noodverordening onder Besluiten en publicaties

De Tijdelijke wet: wie bepaalt nu het corona-beleid?

Sinds het uitbreken van de corona-epidemie begin dit jaar hebben de burgers in de regio Utrecht maar liefst 20 noodverordeningen zien langskomen, steeds aangepast naar de situatie van dat moment, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu is er de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe komt het beleid nu tot stand en wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Dit kunt u lezen op de website van de Veiligheidsregio Utrecht.