Overlijden

  • Aangifte overlijden

    Als een dierbare overlijdt, neemt de uitvaartondernemer u het regelwerk uit handen. Hij of zij doet aangifte van overlijden.

  • Begraven

    U heeft toestemming (aangifte van overlijden) nodig van de ambtenaar burgerlijke stand als u een overledene wilt begraven. Als uitvaartondernemer kunt u dit zelf regelen.

  • Grafmonument plaatsen

    Wilt u op het graf een grafmonument plaatsen? Dan heeft u hier een vergunning voor nodig. Meestal vraagt de steenhouwer deze vergunning voor u aan.