Grafmonument plaatsen

Wilt u op het graf een grafmonument plaatsen? Dan heeft u hier een vergunning voor nodig. Meestal vraagt de steenhouwer deze vergunning voor u aan.

Hoe werkt het

Als rechthebbende stuurt u een verzoek inclusief werktekening met de maten via info@ijsselstein.nl of naar Gemeente IJsselstein, afdeling Klant, Administraties/beschikkingen, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Een steenhouwerij mag wel namens de rechthebbende een verzoek indienen, maar zowel de vergunning als factuur wordt alleen naar de rechthebbende gestuurd.

Kosten

De leges zijn € 177,00 voor een vergunning grafmonument.

Meer weten

Meer informatie vindt u in de regels grafbedekkingen. Of neem contact op met de gemeente via 14 030.