Begraven

U heeft toestemming (aangifte van overlijden) nodig van de ambtenaar burgerlijke stand als u een overledene wilt begraven. Als uitvaartondernemer kunt u dit zelf regelen. Met de online webagenda maakt u als begrafenisondernemer een reservering voor een dag en tijdstip voor een begrafenis. Voor het reserveren van een dag en tijdstip voor een begrafenis of een bijzetting van urn werken wij voor begrafenisondernemers uitsluitend met een online agenda.

Online begraafplaatsagenda 

Hoe werkt het
 • Tussen het moment van reserveren en de daadwerkelijk begrafenis of urn bijzetting dienen minimaal drie volledige werkdagen te zitten.
 • De stappen die u moet volgen staan in de gebruikershandleiding van de webagenda.
 • Heeft u geen eigen inlogcodes? Maak dan gebruik van de algemene inlogcodes:
  • Gebruikersnaam: Ondernemer01
  • Wachtwoord: Uitvaart030?
 • Tevens dient u ook een e-mail te sturen naar info.bpa@ijsselstein.nl voor verdere afhandeling van de reservering met onderstaande gegevens:
  • De naam van de begrafenisonderneming;
  • Naam contactpersoon;
  • Adres van de begrafenisonderneming;
  • Het e-mailadres waarop we u kunnen bereiken;
  • Het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken.

In de binnenstad van IJsselstein zijn op verschillende plaatsen afsluitingen geplaatst die in de grond kunnen zakken (deze afsluitingen worden bollards genoemd). Rouwstoeten naar en vanuit de Basiliek kerk kunnen bij Parkeerservice ontheffing aanvragen voor de bollard op de Overtoom. Vraag deze ontheffing minimaal drie werkdagen van tevoren aan via info.ijsselstein@parkeerservice.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Parkeerservice via 030 - 686 18 40 of 06 - 83 57 21 46.

Kosten

De kosten van de uitvaart worden, als dit mogelijk is, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Als dit niet toereikend is, worden de nabestaanden in de eerste graad aangesproken het (resterende) bedrag te betalen. Mocht er in uw omgeving iemand zijn overleden waarbij het bovenstaande van toepassing is, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Terugvordering en Verhaal van WIL-Lekstroom, via telefoonnummer 030 - 702 23 00.

De tarieven vindt u in de verordening lijkbezorgingsrechten.

Hoe lang duurt het
Dag van reservering Dag van begrafen of bijzetten
Maandag Vrijdag
Dinsdag Maandag
Woensdag Dinsdag
Donderdag Woensdag
Vrijdag Donderdag
Zaterdag Donderdag
Zondag Donderdag

Om administratieve voorbereidingen en het inplannen van de buitendienst goed uit te kunnen voeren heeft de gemeente hiervoor gekozen. Voor de begrafenis zelf heeft u totaal twee uur de tijd. Tegen extra kosten kunt u meer tijd aanvragen.

Bereikbaarheid feestdagen

Het stadhuis is op feestdagen gesloten. Tussen het moment van reserveren en de daadwerkelijke begrafenis moeten minimaal 3 werkdagen zitten. Feestdagen tellen niet als een werkdag! Begrafenissen kunt u 24/7 online op www.begraafplaatsagenda.nl vastleggen. Klik hier voor meer informatie en de gebruikershandleiding.

In verband met Tweede Pinksterdag kan er op maandag 6 juni 2022 niet begraven worden. Tussen het moment van reserveren en de daadwerkelijke begrafenis moeten minimaal 3 werkdagen zitten. Tweede Pinksterdag telt niet als werkdag!

Op onderstaande dag is Jacqueline Link bereikbaar:

•    Maandag 6 juni 2022 (Tweede pinksterdag) van 09.00 uur tot 10.00 uur via 06-83123615

Buiten bovengenoemde tijden is de telefoon uitgeschakeld. Vragen kunt u ook altijd mailen naar info.bpa@ijsselstein.nl. Deze mailbox worden op bovengenoemde dag/tijdstippen gelezen en indien nodig beantwoord.

Begraafplaatsen

De gemeente IJsselstein heeft twee begraafplaatsen in haar beheer. Begraafplaats de Hoge Akker en begraafplaats Eiteren. Op Eiteren vinden alleen nog bijzettingen plaats. Op begraafplaats De Hoge Akker worden de graven op volgorde uitgegeven. De nabestaanden kunnen kiezen voor begraving op het Rooms Katholieke gedeelte, het Algemene gedeelte of het Islamitische gedeelte. 

Op deze begraafplaats kan de aula gebruikt worden voor een afscheidsdienst. Indien u gebruik maakt van de aula op De Hoge Akker, dient u zelf te zorgen voor de catering/bediening. Voor de aula hebben wij een vergunning brandveilig gebruik voor maximaal 75 personen (waarvan er 50 personen kunnen zitten).

De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Het college kan besluiten tot sluiting van de begraafplaats onder specifieke omstandigheden.

Begraafplaats De Hoge Akker

Noord IJsseldijk 57
3402 PG IJsselstein

Begraafplaats Eiteren

Eiteren 19
3401 PS IJsselstein

Grafrechten

Particuliere graven in de gemeente IJsselstein worden uitgegeven voor 20 jaar. Deze graven bestaan uit twee lagen en hebben ook de mogelijkheid om telkens met tien jaar verlengd te worden. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven mag worden. Ongeveer één jaar voordat de termijn verstreken is, ontvangt de rechthebbende een brief van de gemeente waarin dit staat aangegeven. De rechthebbende kan dan laten weten of hij/zij het grafrecht wilt verlengen of dat hij/zij er afstand van wilt doen. 

Kiest de rechthebbende ervoor de grafrechten niet te verlengen dan vervallen de rechten op het graf. Het graf wordt dan geruimd en de gemeente kan de plek dan opnieuw uitgeven.

Bij algemene graven beschikt de belanghebbende tien jaar (wettelijke grafrust) over de grafrechten. Algemene graven bestaan ook uit twee lagen, maar kunnen niet verlengd worden. Bij algemene graven bepaalt de Gemeente IJsselstein wie er in het graf begraven wordt. Eén jaar voordat de termijn van tien jaar is verstreken ontvangt de belanghebbende van de gemeente een brief dat de grafrechten beëindigd worden.

Islamitisch begraven

Op begraafplaats De Hoge Akker is een deel gereserveerd voor Islamitische graven. De meeste moslims die niet in Nederland geboren zijn, maar er wel wonen en overlijden, worden begraven in hun geboorteland. Maar de moslims die in Nederland geboren zijn, willen niet altijd in het geboorteland van hun ouders begraven worden. De gemeente heeft daarom een islamitisch gedeelte op de begraafplaats De Hoge Akker gerealiseerd. De graven zijn dusdanig gesitueerd dat de overledene met het hoofd richting Mekka begraven wordt.

Ruimen van graven

Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Het kan voorkomen dat een deel van de begraafplaats tijdelijk wordt afgesloten. Als er tijdens de werkzaamheden een begrafenis is worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd zodat de begrafenis op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens een vastgesteld ruimingsprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn. Het kan voorkomen dat een deel van de begraafplaats tijdelijk wordt afgesloten. Als er tijdens de werkzaamheden een begrafenis is worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd zodat de begrafenis op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden.

Ruimen van graven vinden meestal plaats het jaar volgend op dat de grafrechten zijn afgelopen. Nabestaanden worden hier niet meer van op de hoogte gebracht. Tot het moment van ruimen worden de graven niet door de gemeente onderhouden.

As uitstrooien

Op begraafplaats De Hoge Akker heeft de gemeente een strooiveld. Hier kan de as van een overledene uitgestrooid worden. Als gemeente moeten wij registreren van wie er as wordt uitgestrooid. Gedenktekens zijn niet toegestaan op het stooiveld. Nabestaanden kunnen online een datum en een tijdstip plannen voor het verstrooien van as.

Hoe werkt het:

 • Vul online het formulier in met uw Digid.
 • Houd rekening met minimaal 2 weken verwerkingstijd vanaf het moment van invullen en het daadwerkelijke uitstrooien
 • Na de bevestiging kunt u op de dag en het tijdstip waarvoor de afspraak is gemaakt met de urn/asbus naar begraafplaats De Hoge Akker komen.
 • U kunt er voor kiezen om zelf de as uit te strooien of de begraafplaatsbeheerder kan dit doen in uw bijzijn.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het uitstrooien van as. 
 • Voor het uitstrooien van de as heeft u maximaal een ½ uur de tijd.
Meer weten

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030.