Huwelijk in het buitenland

Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Voor sommige landen heeft u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Hierin staat dat u nog niet getrouwd bent en bevoegd bent te trouwen.

Hoe werkt het

Informeert u bij de plaatselijke autoriteiten waar u gaat trouwen welke documenten u nodig heeft

In sommige gevallen kan het zijn dat u een  verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig heeft.U kunt op verschillende manieren een verklaring van huwelijksbevoegdheid krijgen:

  • Woont u in Nederland? U regelt dit in de gemeente waar u woont.
  • Woont u niet meer in Nederland? U regelt dit bij de Nederlandse gemeente waar u voor het laatst woonde.
  • Heeft u niet in Nederland gewoond? U regelt dit bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u trouwt.
Meenemen
  • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
  • Een recent afschrift van de geboorteakten indien u niet in Nederland bent geboren.
  • Woont u of uw partner in het buitenland? Een bewijs uit dat land met daarop uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat;
  • Bent u in het buitenland eerder gehuwd geweest dan moet u hiervan de huwelijksakte met ontbinding inleveren.
  • Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten zijn in het Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld. Anders laat u de documenten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.
  • Soms moet u buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.