Iets melden, klacht indienen of bezwaar maken

 • Melding of klacht openbare ruimte

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld aan de weg of straatmeubilair? Of ondervindt u overlast in de openbare ruimte? Geef uw melding of klacht door, lees verder hoe u dit kunt doorgeven.

 • Overlast ratten melden

  Alleen samen kunnen we de overlast terugdringen. Ziet u één of meer ratten? Heeft u overlast van ratten? Of denkt u dat er ratten zijn omdat u bijvoorbeeld rattenkeutels ziet?

 • Melding straatverlichting en verkeerslichten

  Is er een storing aan straatverlichting, verkeerslichten of wilt een verzoek doen verplaatsing openbare verlichting?

 • Gevonden of verloren

  Heeft u iets gevonden? Of bent u iets verloren? Hier leest u wat u dan kunt doen.

 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Lees hier hoe u dat doet.

 • Dwangsom bij niet op tijd beslissen

  Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u dan recht op een dwangsom. Dat is een boete die de gemeente aan u moet betalen.

 • Klachten over gedrag van gemeentepersonen

  Bent u niet tevreden over het gedrag van een medewerker of collegelid (burgemeester of wethouder) van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Informatie opvragen

  U heeft recht op informatie over hoe de gemeente handelt en op de informatie die de gemeente van u heeft. U kunt daarvoor een informatieverzoek indienen.

 • Wet open overheid

  Als uw informatieverzoek geen of onvoldoende resultaat heeft gehad, kunt u een beroep doen op de Wet open overheid (Woo). Deze wet is per 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Rioolverstopping

  Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u eerst controleren waar de verstopping precies zit: in eigen grond of in gemeentegrond. Dit controleert u met de ontstoppingsstuk.

 • Klacht over aanbestedingsprocedures

  Het kan gebeuren dat u tijdens een aanbestedingsprocedure ontevreden bent over hoe door de gemeente als aanbestedende partij in de aanbestedingsprocedure wordt gehandeld. U kunt dan een klacht indienen.

 • Melding zorgfraude

  Als gemeente geven we jaarlijks veel geld uit aan onze inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat zorggeld naar die inwoners gaat die het echt nodig hebben en daar recht op hebben. Soms komt dit geld niet op de juiste plek terecht.