Iets melden, klacht indienen of bezwaar maken

 • Melding of klacht openbare ruimte

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld aan de weg of straatmeubilair? Of ondervindt u overlast in de openbare ruimte? Geef uw melding of klacht door, lees verder hoe u dit kunt doorgeven.

 • Overlast ratten melden

  Alleen samen kunnen we de overlast terugdringen. Ziet u één of meer ratten? Heeft u overlast van ratten? Of denkt u dat er ratten zijn omdat u bijvoorbeeld rattenkeutels ziet?

 • Melding straatverlichting en verkeerslichten

  Is er een storing aan straatverlichting, verkeerslichten of wilt een verzoek doen verplaatsing openbare verlichting?

 • Gevonden of verloren

  Heeft u iets gevonden? Of bent u iets verloren? Hier leest u wat u dan kunt doen.

 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Lees hier hoe u dat doet.

 • Dwangsom bij niet op tijd beslissen

  Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u dan recht op een dwangsom. Dat is een boete die de gemeente aan u moet betalen.

 • Klachten over gedrag van gemeentepersonen

  Bent u niet tevreden over het gedrag van een medewerker of collegelid (burgemeester of wethouder) van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Informatie opvragen

  U heeft recht op informatie over hoe de gemeente handelt en op de informatie die de gemeente van u heeft. U kunt daarvoor een informatieverzoek indienen.

 • Wet openbaarheid van bestuur

  Als uw informatieverzoek geen of onvoldoende resultaat heeft gehad, kunt u een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Rioolverstopping

  Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u eerst controleren waar de verstopping precies zit: in eigen grond of in gemeentegrond. Dit controleert u met de ontstoppingsstuk.