Dwangsom bij niet op tijd beslissen

Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u dan recht op een dwangsom. Dat is een boete die de gemeente aan u moet betalen.

Hoe werkt het?

In diverse wetten en regelingen staan termijnen. Die gelden niet alleen voor u, maar ook voor de gemeente. Soms kunnen termijnen door de gemeente worden verlengd. Als de gemeente niet binnen een voorgeschreven of verlengde termijn een beslissing neemt, kunt u recht hebben op een dwangsom (boete).

  • U stelt de gemeente schriftelijk (niet per e-mail) op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing. Dat heet ‘in gebreke stellen’. Hier staat een voorbeeld van een formulier dat u daarvoor kunt gebruiken.
  • De gemeente heeft dan nog twee weken de tijd om alsnog te beslissen. Is er na die twee weken nog geen besluit, dan gaat de dwangsom in.
  • De hoogte van de dwangsom is voor de eerste 14 dagen € 23,00 per dag. De 14 dagen daarna € 35,00 per dag en de overige dagen € 45,00 per dag, tot een maximum van 42 dagen. De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1.442,00.
Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw ingebrekestelling heeft de gemeente nog twee weken de tijd om een beslissing te nemen.
Neemt de gemeente na twee weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Over de hoogte van de dwangsom moet de gemeente een besluit nemen en aan u toesturen. Tegen dat besluit is bezwaar mogelijk.

Meer weten

Het toekennen van een boete levert u wel geld maar nog geen besluit op.

Na afloop van de twee weken kunt u daarom aan de rechter vragen om de gemeente te dwingen om alsnog te beslissen. Dat heet ‘in  beroep gaan’. De behandeling bij de rechter kost wel geld (griffierecht). Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl