Informatie opvragen

Zoekt u algemene informatie over het hoe en waarom van besluitvorming? Of wilt u weten welke informatie de gemeente van u heeft? Dan kunt u dit bij ons opvragen. Als u niet tevreden bent over het antwoord dan kunt u met ons contact opnemen. Dan bekijken we samen met u of we er samen uit kunnen komen. Bent u dan nog niet tevreden? Dan kunt u uw informatieverzoek omzetten in een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).
 

Hoe werkt het

Veel informatie staat al op deze gemeentelijke website, raadsinformatie.nl, overheid.nl of officiële bekendmakingen. U kunt eerst kijken of u de stukken die u zoekt daar kunt vinden.

  • Vul online uw informatieverzoek in.
  • Geef aan dat het om een informatieverzoek gaat.
  • Geef duidelijk het onderwerp aan. Maak dit concreet.
  • Noem titels van documenten waarin de informatie die u zoekt zich bevindt. Dat maakt het voor zowel u als ons makkelijker.
  • De informatie die u wilt ontvangen moet al ergens zijn vastgelegd. 
  • Het gaat om informatie die in bezit is van onze gemeente.
  • Het gaat om informatie over de voorbereiding of de uitvoering van wetgeving en beleid door de gemeente.

Belangrijk om te weten

Op alle informatie die betrekking heeft op uzelf kunt u altijd aanspraak maken bij de gemeente.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt het

Uiterlijk binnen vier weken nadat wij uw verzoek hebben ontvangen krijgt u van ons een antwoord.