Melding of klacht openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld aan de weg of straatmeubilair? Of ondervindt u overlast in de openbare ruimte? Geef uw melding of klacht door, lees verder hoe u dit kunt doorgeven.

Online melding doorgeven

Meldingen geluidsoverlast sneltram

Ervaart u geluidsoverlast van de sneltram en wilt u hiervan een melding maken? Wij verzoeken u dit te melden op de website van de provincie. De tram is eigendom van de provincie Utrecht. Zij moeten het probleem van het ’booggeluid’ oplossen.
Wij begrijpen dat het piepende geluid van de tram zeer hinderlijk is. Wethouder Bekker zet in zijn contacten met de gedeputeerde van de provincie zoveel als mogelijk druk op een oplossing.

Welke meldingen geeft u door aan de RMN?

 • Gaat uw melding of klacht over:
  • Afval; huishoudelijk afval, grof vuil, zwerfvuil
  • Civiele kunstwerken; bruggen, duikers, vlonders
  • Dagelijks onderhoud groen; algemeen groen, beplanting, bomen, gazon, bermen, hagen
  • Gladheidbestrijding
  • Kapotte verkeersborden en – palen
  • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • Omgewaaide bomen
  • Onderhoud aan sportparken en sportvelden
  • Onderhoud en schade aan bestrating, zoals losse stoeptegels
  • Onderhoud groenvoorziening begraafplaats
  • Openbaar water; baggerwerkzaamheden, vervangen/onderhouden van beschoeiingen
  • Overlast van ongedierte, plaagdierenbestrijding en advies
  • Schade aan bruggen
  • Speelvoorzieningen
  • Straatmeubilair; prullenbakken, banken, paaltjes
  • Straatreiniging
  • Verkeer uitvoering; verkeersborden vervangen of verplaatsen
 • Geef uw melding of klacht door aan de RMN via 0900 - 603 92 22 of via info@rmn.nl.
 • Bel de piketdienst 06- 21 21 52 02 voor spoed buiten kantoortijden

Welke meldingen geeft u door aan de gemeente?

 • Gaat uw melding of klacht over:
  • het beheer en onderhoudsniveau van de straten en wegen
  • fout geparkeerde auto's, caravans of fietswrakken en illegale reclame
  • overlast door jongeren? Geluidsoverlast? Vandalisme? Hennepteelt?
  • een gevonden fiets?
  • Riolering, putten of kolken
 • Geef uw melding of klacht door aan de gemeente via het meldingsformulier of via 14 030
 • Wanneer er sprake is van een zeer gevaarlijke situatie, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14 030.

Hoe lang duurt het

Als u een melding doorgeeft kan het zijn dat de melding direct afgehandeld wordt. Dit is afhankelijk van de aard van de melding. Als het kan, wordt de melding meegenomen in het regelmatige onderhoud (zoals openbaar groen en wegenonderhoud). U krijgt een bericht hierover. Het kan gebeuren dat u bij de gemeente niet aan het juiste adres bent voor uw melding over de openbare ruimte. Dan moet u de melding bij de woningbouwvereniging of het energiebedrijf doen.

Contact RMN

Bezoekadres: Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest

Postadres: Postbus 203, 3760 AE Soest

Telefonisch: 0900 - 603 92 22 (ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur)

E-mail: info@rmn.nl

Website: www.rmn.nl

RMN