Wet openbaarheid van bestuur

Als uw informatieverzoek geen of onvoldoende resultaat heeft gehad, kunt u een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. U vraagt in dat geval om algemene openbaarmaking van bepaalde informatie. Overheidsinformatie is als uitgangspunt openbaar, maar soms niet. Bijvoorbeeld als de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde gegevens niet geschikt zijn voor openbaarmaking voor iedereen.

Hoe werkt het

Uw Wob-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit
  • Het gaat om informatie die in bezit is van de gemeente
  • Het gaat om informatie over het beleid van de organisatie. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid
  • Het moet gaan om algemene openbaarmaking, dus niet alleen voor u zelf.
  • Als de gevraagde informatie al openbaar toegankelijk is (bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, overheid.nl of officiëlebekendmakingen.nl)  wordt uw verzoek afgewezen. 

Online Wob verzoek indienen

U kunt ook schriftelijk uw Wob-verzoek indienen aan de gemeente IJsselstein, Postbus 26, 2600 AA IJsselstein. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Kosten

Meestal worden er geen kosten berekend. Bij omvangrijke verzoeken kunnen er op grond van de gemeentelijke legesverordening wel kopiekosten in rekening worden gebracht.

Hoe lang duurt het

U krijgt binnen vier weken (bij milieuzaken binnen twee weken) na indiening van uw verzoek een beslissing. De termijn om te beslissen kan met maximaal vier weken worden verlengd.